Universell utforming av lekeplasser og lekeapparater

Vår grunntanke er å legge til rette for lek, og utvikling av ferdigheter gjennom lek, for alle. Inkluderende design og universell utforming er et sentralt tema i all vår produktutvikling og utforming av anlegg.

Lekeapparater og lekeplasser med universell utforming

Vår grunntanke er å legge til rette for lek, og utvikling av ferdigheter gjennom lek, for alle. Inkluderende design og universell utforming er et sentralt tema i all vår produktutvikling og utforming av anlegg.

Lek og aktivitet er like viktig for alle!

Når vi vet hvor viktig lek og fysisk aktivitet er for trivsel og utvikling både fysisk og mentalt, så er det en grunnleggende verdi i Rampline at vi designer for alle, ikke for noen. Som utviklere og designere ser vi muligheter i begrensninger. Vårt mål for universell utforming er å utvikle løsninger som inviterer individer på lik linje, det vil si at alle finner noe de kan mestre ut fra sitt ståsted. Våre balanseparker er helt unike og i særklasse for utvikling av balanse. Balansen er grunnleggende for all bevegelse vi mennesker gjør og er like viktig å trene på for alle.

Hva er universell utforming?

FN-konvensjonen har formulert følgende definisjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

En tverrfaglig gruppe i Centre of Universal Design i USA har utviklet De syv prinsipper for universell utforming, som også i Norge er en viktig referanse for universell utforming. Mer om disse prinsippene kan du lese her på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets side om universell utforming.

 

Dette gjør Ramplines lekeplassutstyr, lekeapparater og balanseparker universelt utformet med inkluderende design:

Foto: Monica Larsen og Rampline
På våre produktsider kan du lese om hvordan hvert enkelt produkt er universelt utformet.

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Rampline utarbeider komplette lekeplasser med balanseparker og stedstilpassede konsepter for lek, aktivitet og trening.

Kontakt Rampline

Samfunnsansvar

Hver dag jobber vi for å være en nyskapende tilrettelegger for aktivitet med respekt for menneskers miljø og grunnleggende behov for utvikling gjennom lek og aktivitet.

Les mer

Lek og trening gjennom hele livet!

Visste du at Ramplines aktivitetsapparater er ypperlig også for pensjonister? For mange eldre er dårlig balanse svært hemmende for et aktivt og sosialt liv. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Trening for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser

Ramplines aktivitetsapparater noe av det ypperste av treningsapparater på markedet for stimulering av balanse. For barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne er Ramplines aktivitesapparater optimale for stimulering og  utvikling av basale ferdigheter.

Kontakt oss