Universell utforming av lekeplasser og lekeapparater

Vår grunntanke er å legge til rette for lek, og utvikling av ferdigheter gjennom lek, for alle. Ramplines lekeapparater, aktivitetsapparater og lekeplassutstyr kan brukes av alle, uavhengig alder og ferdigheter. Inkluderende design og universell utforming er et sentralt tema i all vår produktutvikling og utforming av anlegg.

Lekeapparater og lekeplasser med universell utforming

Lek og aktivitet er like viktig for alle!

Når vi vet hvor viktig lek og fysisk aktivitet er for trivsel og utvikling både fysisk og mentalt, så er det en grunnleggende verdi i Rampline at vi designer for alle, ikke for noen. Som utviklere og designere ser vi muligheter i begrensninger. Det handler om fokus på smarte løsninger og godt design som kommer alle til gode. Vårt mål for universell utforming er å utvikle løsninger som inviterer individer på lik linje, det vil si at alle finner noe de kan mestre ut fra sitt ståsted. Våre balanseparker er helt unike og i særklasse for utvikling av balanse. Balansen er grunnleggende for all bevegelse og er like viktig å trene på for alle.

Hva er universell utforming?

FN-konvensjonen har formulert følgende definisjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

En tverrfaglig gruppe i Centre of Universal Design i USA har utviklet De syv prinsipper for universell utforming, som også i Norge er en viktig referanse for universell utforming. Mer om disse prinsippene kan du lese her på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets side om universell utforming.

Dette gjør Ramplines lekeplassutstyr, lekeapparater og balanseparker universelt utformet med inkluderende design 

Foto: Monica Larsen og Rampline
På våre produktsider kan du lese om hvordan hvert enkelt produkt er universelt utformet.

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Rampline utarbeider komplette lekeplasser med balanseparker og stedstilpassede konsepter for lek, aktivitet og trening.

Kontakt Rampline

Lek og trening gjennom hele livet!

Visste du at Ramplines aktivitetsapparater er ypperlig også for pensjonister? For mange eldre er dårlig balanse svært hemmende for et aktivt og sosialt liv. Vi har apparater som passer utmerket for stimulering av balanse og trening av kjernemusklatur. Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Kontakt

Trening for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser

Ramplines aktivitetsapparater noe av det ypperste av treningsapparater på markedet for stimulering av balanse, bevegelse og styrke. For barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne våre aktivitesapparater store muligheter for utvikling av basale ferdigheter.

Kontakt oss i dag!

Rampline tegner den ultimate aktivitetsarenaen

Et leke- og aktivitetsområde er mer enn bare aktivitetsapparatene. Vi tegner balanseparker med optimal tilgjengelighet med gunstig og fin avgrensning. Konakt oss – vi finner den beste løsningen sammen!

Kontakt oss i dag!