Underlagsguiden

Hvordan bidrar lekeplassunderlaget til at lekeplassen er trygg og attraktiv å leke på over lang tid? Kvalitetene i de ulike materialene for fallunderlag, universell utforming, pris og hvilke krav som stilles til støtdemping er noe av det som er viktig å ta stilling til før man bestemmer underlaget på lekeplassen.

 

 

 

Underlaget er viktig for tilkomst og bevegelse. Ønsker man høy inkludering på lekeplassen – også av rullestolbrukere og brukere med nedsatt funksjon, er det viktig med et fast underlag. Vi anbefaler å tenke høy inkludering når det investeres i lekeplasser! Desseverre ser vi mange lekeplasser og lekeapparater i dag som ekskluderer mange barn fra å delta i leken.

Med tanke på miljø og universell utforming av lekeplassen vil ulike typer underlag bidra på ulike måter. Faste dekker, som helstøpt gummidekke/gummiasfalt, er det beste for universell utforming av lekeplassen. Naturlige materialer som gress, flis og bark, er det beste miljøvalget. En godt planlagt kombinasjon av ulike fallunderlag kan gi høy inkludering og være et godt valg med tanke på miljøet.

Et samspill mellom flere typer underlag vil gi variasjon og liv til lekeplassen. Ulike brukskvaliteter avhengig av årstid og type lek og er noe av det man da må ta hensyn til. Å kombinere ulike typer fallunderlag kan være et godt grep særlig for større lekeplasser.

Noen av Ramplines apparater krever ikke at man må ha støtdemping i underlaget. Det gir muligheter for belegningsstein og asfalt som del av underlaget for noen apparater. Her må man ta hensyn til helheten – som; stedet, apparatenes funksjon og hvilken lek det legges til rette for.  Har du spørsmål om fallunderlag og de ulike mulighetene så er det bare å ta kontakt med oss.

 

 

Det ligger også en fin mulighet i å bruke selve underlaget til fri lek – man kan for eksempel lage baner og ulike høyder som kan trigge til god lek og bevegelse mellom apparatene.

Pris må vurderes ut fra flere faktorer. Vi anbefaler å se på pris ut fra bruk og holdbarhet. At lekeplassen ser like bra ut etter flere år i tillegg til å være trygg. Og ikke minst at lekeplassen gir tilgang til så mange som mulig til å delta i aktiviteten.

Felles for alle underlag er at det kreves ettersyn og vedlikehold. Kosting, høytrykksvasking, fjerning av søppel og ugress er avgjørende for god trivsel og hvordan det vil se ut over tid. Gjøres ikke dette regelmessig, vil alle underlag kunne forringes mer enn nødvendig over tid.

 

 

 

Dette sier lovverket om fallunderlag på lekeplasser

 • Alle apparater skal ha et fallunderlag som er er fritt for gjenstander som kan påføre skader for den som leker.
 • Fallunderlaget skal ikke være fjell, betong eller asfalt.
 • Produsenten oppgir hvor stor utstrekning fallunderlaget må ha rundt apparatet, da dette kan variere avhengig av apparatets høyde og funksjon.
 • Noen apparater krever et underlag som har dokumenterte støtdempende egenskaper. Dette gjelder alltid hvis fallhøyden er høyere enn 60 cm.
 • Produsenten skal oppgi fallhøyde, funksjon og hvilke soner som kreves.
 • Der støtdempende underlag er påkrevd må man kunne dokumentere at materialet man velger er egnet. Dersom man feks. velger sand må man vite at sanden er av rett type og med de riktige støtdempende egenskapene.

 

Sørg for at din lekeplass er utformet med høy kvalitet og for god sikkerhet med riktig fallunderlag. Eier av lekeplassen har ansvar for at lekeplassen er trygg og i henhold til lovverket. Har du spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss!

 


Skal du bestille gummidekke til lekeplassen?
Pass på at det blir gjort riktig og få det beste resultatet. Last ned vår sjekkliste ved bestilling av helstøpt gummidekke.


Oversikt:
Fallunderlag med støtdemping

Helstøpt gummidekke
(Gummiasfalt, EPDM)

FORDELER

 • Helstøpt gummidekke er uovertruffen med tanke på pris, holdbarhet, god støtdemping, universell utforming og renslighet. 
 • Kan legges fritt i mønstre og fargekombinasjoner samt gir 3-dimensjonelle muligheter.
 • Når den er lagt med høy kvalitet i utførelse vil lekeplassen være trygg og se attraktiv ut i lang tid uten nevneverdig investering i vedlikehold.
 • God for rullestolbrukere og universell utforming av lekeplassen

ULEMPER

 • Fremstilt av fossile råvarer. Viktig at legges med høy kvalitet i utførelse med hensyn til holdbarhet og miljø. Se Ramplines sjekkliste for kvalitet ved legging av gummidekke.
 • Vær oppmerksom pa at større hauger kan bli veldig glatte under kalde forhold
Bark
(Lekeplassbark furu)

FORDELER

 • Rimelig og miljøvennlig underlag

ULEMPER

 • Krever etterfylling for å være iht sikkerhetskravene
 • Flyktig materiale, krever god kantavgrensing
 • Mulig grobunn for muggsopp
 • Lite vennlig for rullestol
Fallsand

FORDELER

 • Lett å få tak i
 • Rimelig og miljøvennlig underlag
 • Uovertruffen støtdemping ved høye fall

ULEMPER

 • Krever etterfylling for å være iht sikkerhetskravene
 • Uegnet for rullestol. Kan også være krevende for barn med nedsatt funksjonsevne
 • Kan gi noe ekstra slitasje på apparatene  
 • Behov kan oppstå for å daglig sjekke sanden for sprøytespisser og avføring fra katter
 • Kan gi slitasje til omkringliggende areal (eks asfalt, gummidekke, tredekke el).
Gress

FORDELER

 • Attraktivt og naturlig under tørre forhold
 • Godkjent for fallhøyde opp til 1 m 
 • Rimelig og miljøvennlig underlag

ULEMPER

 • Krevende å vedlikeholde
 • Kan være utrivelig i vått vær og i den kalde delen av året
 • Gjelder ikke over 1 m fallhøyde
 • Tele påvirker de støtdempende egenskapene  
 • Slites fort – uegnet ved intens bruk
Kunstgress

FORDELER

 • Innbydende å leke og oppholde seg på  
 • Fungerer godt hele året  
 • Oppfattes som estetisk og trivelig materiale
 • Leveres i flere typer
 • Miljøvennlig ved å bruke støtmatter under, og sand som fyllmasse i gresset (i stedet for løse granulater av fossile råvarer)
 • God for rullestolbrukere og universell utforming av lekeplassen

ULEMPER

 • Fremstilles av fossile råvarer
 • Komplisert å får fin innfelling av underlaget rundt lekeapparatene 
 • Krever god innfesting i kantavslutninger 
 • Plastmateriale av fossile råvarer som kan spre mikroplast bør unngås. Dersom oppmalte bildekk benyttes som fyllmasse kan dette være kilde til lokal forurensing. Kan også skape problemer ved deponering. Se alternativ til miljøvennlig løsning beskrevet over.
Gummiheller

FORDELER

 • Relativt innbydende materiale for lek 
 • God sikkerhet
 • Relativt god for rullestolbrukere og universell utforming av lekeplassen

ULEMPER

 • Krever god innramming for å ligge stabilt/ikke løsne.
 • Fremstilles av fossile råvarer
 • Ugress i skjøter
 • Krever god kvalitet for å minimere spredning av løse biter/mikroplast. Kan skape problemer ved deponering.
Kork

FORDELER

 • Miljøvennlig naturmateriale
 • Renslig
 • God for rullestolbrukere og universell utforming av lekeplassen

ULEMPER

 • Relativt nytt og foreløpig uprøvd materiale
 • Foreløpig ikke godkjent i Norge 
Treflis
(Grov flis fri for bark)

FORDELER

 • Naturlig og miljøvennlig  
 • Fungerer godt hele året  
 • Oppfattes som estetisk og trivelig materiale
 • Leveres i flere typer
 • Et fint organisk materiale
 • God støtdemping

ULEMPER

 • Krever etterfylling for å være iht sikkerhetskravene
 • Krever gode avgrensninger mot tilstøtende areal 
 • Kan gi grobunn for muggsopp
 • Behov kan oppstå for å daglig sjekke for sprøytespisser
 • Lite vennlig for rullestol
 • Avhenger av tilgjengelig levering fra bioflisanlegg eller entreprenør.