Fremtidens lekeplass

Hyppigere fysisk aktivitet blir enda viktigere for store og små barn i årene som kommer. I en verden hvor asfalt og parkett dekker mer og mer, er det et samfunnsansvar å legge til rette for lekeplasser som gir barna etterlengtet adspredelse og hvor de kan oppleve glede og mestring gjennom lek.

Rampline vil bidra til flere barn og unge kan kan leke på enda flere og bedre lekeplasser i fremtiden. Våre lekeplasser er tuftet på noen grunnleggende elementer.

Les mer...