Rampline™ slacklina

Det finns ingenting annat som förbättrar dina balansfärdigheter så som slacklina. Det är den ultimata balansaktiviteten, som ger en stor känsla av behärskning ju mer man försöker.

Slacklinan är den aktivitetsutrusting som får alla, från de yngsta till de tuffaste, att hålla på utmana sig själva i timmar, oavsett ålder eller skicklighetsnivå. Det är den dynamiska linan som är hemligheten bak som gör att människor älskar just slacklina. Därför är det viktigt att inte förväxla slacklinan med statiska balanslinor gjorda av tex. rep eller kedjor, som inte alls ger samma utmaning och upplevelse.