Spørsmål og svar

Det er ikke krav om støtdempende underlag for apparater under 60 cm som ikke påfører brukeren tvungen bevegelse, ref EN 1176-1:2017 /4.2.8.5.3*

* 4.2.8.5.3 Equipment with a free height of fall not exceeding 600 mm and without forced movement
It is not necessary to test the critical fall height of a surface beneath playground equipment having a free fall height of less than 600 mm and which does not cause a forced movement on the body of the user.

Dimensjoner for støtdempende underlag er også beskrevet i EN 1176-1:2017 / 4.2.8.2.4 og Norsk forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr § 11.

FOR FØLGENDE APPARATER FRA RAMPLINE FORELIGGER DET IKKE KRAV OM UNDERLAG MED STØTDEMPENDE EGENSKAPER

SolidBench™ (hvor høyden ikke overstiger 600 mm)

FloatingBench™ (hvor høyden ikke overstiger 600 mm)

Jumpstones™

Rampline har sammen med TÜV risikovurdert disse apparatene med det resultat at det ikke kreves underlag med støtdempende egenskaper.

 

 

Ja. Rampline AS har utviklet frittstående system. Kontakt oss for mer informasjon

Selve konstruksjonen og linensystemet er designet til å tåle en belastning på flere hundre kilo. Den tåler belastningen med at flere personer i alle vektklasser er i aktivitet på apparatet samtidig.

Produktet er likevel merket med «maks 1 person» for å ivareta høy sikkerhet.

Ja, men vi anbefaler å montere i støtdekke av gummi.
Ved bruk av kunstgress: gressmatten legges og RamplinePark monteres direkte på betongfundamentene som vanlig. Kunstgresset (minimum 5cm gresslengde) påfylling av sand/gummi.
Alle Rampball og modellene er tilpasset for montering i støtdekke av 6 cm støtdekke av gummi.
Helstøp gummidekke er å anbefale.
Uansett type underlag i støtsonen, så må gummiflensen på Rampball ha et definert hull som gummiflensen faller ned i.
For montering i gress og kunstgress, kreves følgende tilpasninger
Gress: Her benyttes en stålkrakk med monteringsplate og PE ring. Denne bygger 18cm til ferdig gress.
Kunstgress: Her festes PE ring direkte betongfundament. Kunstgresset skjæres til denne PE ringen. Monter Rampball til slutt ned i PE ringen. Anbefales kun på mindre areal.
Kontakt oss om du har spørmål eller ønsker mer informasjon.

Ja. Siden Rampline og Rampball produktene er produkter som innbyrdes har mindre høydeforskjell en 60 cm, så defineres disse som et produkt. Se skisser for innbyrdes minsteavstand.

Rampit-serien (klatre- og svingstativ) skal ha sin tilmålte sikkerhetssone fri for apparater, selv om innbyrdes høydeforskjell er under 60 cm. Rampline og Rampball, kan plasseres i kant med denne sonen.
Ref. EN 1176 3.19  to eller flere atskilte utstyrsdeler som er utformet slik at de kan monteres i nærheten av hverandre for å gi kontinuitet i en rekkefølge som er nødvendig for lekeaktiviteten, feks hoppesopper etter hverandre.

EPDM er teknisk gummi som er svært slitesterk, er gjennomfarget, UV-bestandig og selvdrenerende.

EPDM benyttes i alle våre Rampball-produkter (2 cm av ytterlaget). EPDM er også topplag på alle helstøpte gummidekke/støtdekke.

Helstøpt gummidekke er flytende gummigranulat. Ved legging av helstøpt gummidekke, legges det først et grovt og mykt lag med gummibiter, til slutt et topplag av EPDM. Helstøpt gummidekke gir en myk overflate, den er derenerende. Man kan velge i et stort utvalg av farger og selv definere formen for falldekket. Vedlikeholdsfritt og svært slitesterkt over lang tid.

Ja, kombinasjoner av produkter – eller enkeltprodukter fra Rampline, er berettiget støtte når det søkes om tippemidler til et prosjekt. Finn ut mer på vår side om Spillemidler og nærmiljøanlegg

Ikke i flis eller sand. RamplinePark kan monters med gressunderlag som støtdekke om en ikke ønsker wiresytem som modellen RamplineBeach har. Da monteres betongfundamentet  20 cm ned i bakken og med krakker som løfter rampene opp tilsvarende. Dette for å få riktig vekstgrunnlag over betongfundamentet.

EN 1176-1:2008 Pnk 4.2.8.5.2 Utstyr med fri fallhøyde på mer enn 600 mm eller tvungen bevegelse
Under alt lekeplassutstyr med fri fallhøyde på mer enn 600 mm og/eller utstyr som setter brukerens kropp i tvungen bevegelse (f.eks. husker, rutsjebaner, vippeutstyr, svevebaner, karuseller osv.) skal hele støtflaten være støtdempende.

EN 1176-1:2008, Pnk 4.2.8.4 Beskyttelse mot skader i fallsonen
Fallsonen skal ikke inneholde noen hindringer som en bruker kan falle mot og medføre skade, f.eks. stolper som ikke er i kant med tilstøtende deler, eller eksponerte fundamenter. Merknad: Hensikten med dette kravet er ikke å beskytte brukeren mot små slag eller støt som kan forårsake blåmerker, vrikking osv., siden disse skadene kan oppstå i alle situasjoner.