Spørsmål og svar

Ja. Rampline AS har utviklet frittstående system. Les mer om frittstående system her.

Konstruksjonen er designet for å tåle belastning med hopp, balansering etc av 1 person i alle vektklasser, voksne og barn. Rampline anbefaler at linen holdes stram.

Ja, men vi anbefaler å montere i støtdekke av gummi.
Ved bruk av kunstgress: gressmatten legges og RamplinePark monteres direkte på betongfundamentene som vanlig. Kunstgresset (minimum 5cm gresslengde) påfylling av sand/gummi.
Alle Rampball-modellene er tilpasset for montering i støtdekke av 6 cm støtdekke av gummi. Er støtdekket 5 cm leveres det med kortere avstandsrør. Er støtdekket tykkere leveres det ved lengre rør. Helstøp gummidekke er å anbefale.
Uansett type støtdekke, så må gummiflensen på Rampball ha et definert hull som gummiflensen faller ned i.
For montering i grus, gress og kunstgress, kreves følgende tilpasninger
Grus, gress, kunstgress: i leverer med en tilskjært ring av støtmatte som ved montering støpes/fikseres fast på betongfundamentet og som omslutter gummiflensen til Rampball.
Gress: For best resultat på gress, legges det vanlig fast grus inntil støtmatten som etterhvert vil gro til med gress.
Kunstgress: Legg kunstgresset (minimum 5 cm gresslengde) over alle betongfundamenter.  Medfølgende tilskjært støtmatte boltes direkte på betongfundamentet hvor Rampball plasseres. Selve kunstgress under gummimatten må skjæres bort.
Montering av Rampballen gjøres til slutt.

 

Kontakt oss om du har spørmål eller ønsker mer informasjon.

Ja. Siden Rampline og Rampball produktene er produkter som innbyrdes har mindre høydeforskjell en 60 cm, så defineres disse som et produkt. Se skisser for innbyrdes minsteavstand.

Rampit-serien (klatre- og svingstativ) skal ha sin tilmålte sikkerhetssone fri for apparater, selv om innbyrdes høydeforskjell er under 60 cm. Rampline og Rampball, kan plasseres i kant med denne sonen.
Ref. EN 1176 3.19  to eller flere atskilte utstyrsdeler som er utformet slik at de kan monteres i nærheten av hverandre for å gi kontinuitet i en rekkefølge som er nødvendig for lekeaktiviteten, feks hoppesopper etter hverandre.

EPDM er teknisk gummi som er svært slitesterk, er gjennomfarget, UV-bestandig og selvdrenerende.

EPDM benyttes i alle våre Rampball-produkter (2 cm av ytterlaget). EPDM er også topplag på alle helstøpte gummidekke/støtdekke.

Helstøpt gummidekke er flytende gummigranulat. Ved legging av helstøpt gummidekke, legges det først et grovt og mykt lag med gummibiter, til slutt et topplag av EPDM. Helstøpt gummidekke gir en myk overflate, den er derenerende. Man kan velge i et stort utvalg av farger og selv definere formen for falldekket. Vedlikeholdsfritt og svært slitesterkt over lang tid.

Det foreligger i utgangspunktet ikke krav til støtflate når produktets høyeste punkt / fallhøyde, er under 60 cm. Her er det viktig å merke seg at det skal tas høyde for aktiviteten som det er tilrettalagt for. På slakkline-systemene, Rampline, er linen 45 cm over bakkenivå. Den kommer likevel inn under kravene som stilles for 1 meter fallhøyde, da linen er fleksibel og er laget for hopp og triks i tillegg til balansering. Kravet til tykkelse på gummidekket er min 3 cm tykkelse for 1 meter fakllhøyde. Rampline anbefaler generelt 5-6 cm som minimum tykkelse.

Ja, kombinasjoner av produkter – eller enkeltprodukter fra Rampline, er berettiget støtte når det søkes om tippemidler til et prosjekt. Finn ut mer på vår side om Spillemidler og nærmiljøanlegg

Nei. Modellen Rampline Beach slakkline-system er konstruert for montering i sand, gress eller flis.

 

EN 1176-1:2008 Pnk 4.2.8.5.2 Utstyr med fri fallhøyde på mer enn 600 mm eller tvungen bevegelse
Under alt lekeplassutstyr med fri fallhøyde på mer enn 600 mm og/eller utstyr som setter brukerens kropp i tvungen bevegelse (f.eks. husker, rutsjebaner, vippeutstyr, svevebaner, karuseller osv.) skal hele støtflaten være støtdempende.

EN 1176-1:2008, Pnk 4.2.8.4 Beskyttelse mot skader i fallsonen
Fallsonen skal ikke inneholde noen hindringer som en bruker kan falle mot og medføre skade, f.eks. stolper som ikke er i kant med tilstøtende deler, eller eksponerte fundamenter. Merknad: Hensikten med dette kravet er ikke å beskytte brukeren mot små slag eller støt som kan forårsake blåmerker, vrikking osv., siden disse skadene kan oppstå i alle siyuasjoner.

Alle Rampball-modellene er tilpasset for montering i støtdekke. Det er mulig å montere Rampball35 og Rampball50 i grus, siden disse ikke har krav til støtdekke (pga høyden som er under 60 cm).
Gjøres dette kan vi levere med en ring av støtmatte som støpes fast på betongfundamentet og omslutter gummiflensen på fjæren. Kontakt oss for mer informasjon.