spillemidler-nærmiljøanlegg-aktivitet-for-alle-inkluderende-design-universell-utforming

Inkluderende design er er lagt vekt på i våre apparater og anlegg. Foto Monica Larsen