Samfunnsansvar

Hver dag jobber vi for å være en nyskapende tilrettelegger for aktivitet med respekt for menneskers miljø og grunnleggende behov for utvikling gjennom lek og aktivitet. Det ligger vårt hjerte nærmest å utvikle konsepter som tilrettelegger for bedre folkehelse for barn og unge. Dette innebærer å være innovatører for den kreative leken som bidrar til den livsnødvendige bevegelsen for god fysisk og mental utvikling.

miljø og bærekraft lekeplasser

Ramplines mål

Vi skal alltid se helhetsbilde for funksjon, slitestyrke og bærekraft. Vi tar utgangspunkt i at lek er noe som gir livskvalitet i alle livets faser og at bevegelse er grunnleggende for folks helse og trivsel gjennom hele livet.

Vi jobber for å skape attraktive og trygge arbeidsplasser gjennom å være en kreativ hybrid for kompetanse innen lek og fysisk aktivitet.

FNs 17 bærekraftsmål forplikter oss som bedrift å sørge for at varer vi kjøper er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.

Slik skal Rampline på en bærekraftig måte være en innovativ og relevant bidragsyter til verdens folkehelse.

Miljøvennlige materialer og bærekraftig produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.

En lekeplass eller aktivitetsanlegg laget med produkter fra Rampline, appellerer til alle, uansett alder, kjønn og funksjonsnivå og vil derfor gi mye bruk i forhold til ressursene som er lagt ned i anlegget, både hva gjelder økonomiske og miljømessige forhold.

Produkter med lang holdbarhet, ingen trevirke og uten bruk av unødvendige kjemikalier er Ramplines apparater et godt alternativ for miljøvennlige løsninger.

Rampline sine produkter er av bærekraftig produsert naturgummi, resirkulert rågummi og stål/aluminium produsert på ren norsk energi.

Universell utforming

Rampline lager universelt utformet leke- og aktivitetsapparater. Tilgjengelig for alle, uansett alder, kjønn og funksjonsnivå. En viktig miljøfaktor er å inkludere alle på samme arena, viske ut ulikheter mellom mennesker ved å legge tilrette for det som er felles for alle; behovet for å være i aktivitet som stimulerer våre viktigste funksjoner for utvikling.

Livsløpsprodukt

Alle Rampline-apparater gir muligheter for læring og mestring gjennom hele livet. Vi designer apparater som du ikke vokse fra, men som gir deg muligheter for nye momenter å mestre gjennom lek og trening hele livet!

kreativ lek, variasjon for barn, lekeplassutstyr
Foto Colourbox og Rampline

Ditt miljøvennlige prosjekt

Har du spørsmål til våre produkter og hvordan vi kan bidra til at ditt prosjekt blir en god løsning for miljøet?

Kontakt oss i dag!

Listet for Svanemerkede prosjekter

Rampline er listet i databasen for produkter godkjent for Svanemerkede prosjekter.

Les mer

Lek er for alle

Bærekraft handler blant annet om inkludering. Lek er for alle – ikke for noen! Se mer om hvordan vi tenker for at alle skal kunne delta.

Les mer