Forankringssystemer for lekeapparater

Rampline tilrettelegger for flere muligheter for innfesting og forankring av lekeapparater. Her er noe av det vi tilbyr:


FORANKRING PÅ TAK / OVER MEMBRAN

Rampline har utviklet løsning for montering og forankring av lekeplassutstyr, lekeapparater og lekeplasser på tak. Alle våre lekeapparater og aktivitetsapparater kan monteres med det vi kaller lav innfesting – løsninger for montering og forankring av lekeplassutstyr på tak over membran. Løsningen innebærer 10 cm betongdekke (15 cm for RamplinePark slakklinesystem) i kombinasjon med Ramplines forankringssystemer. Over betongen legges helstøpt gummidekke.

Kontakt oss om du har spørsmål eller ønsker vår assistanse i planleggingen av prosjekter med lav innfesting/lav forankring.


MONTERING I GRESS

Flere av våre lekeapparater er laget for montering i gress og sand. Se mer om dette under Montering og forankring på produktsidene til Jumpstone™ og Rampline®Beach

Kontakt oss om du har spørsmål eller ønsker vår assistanse i planleggingen av prosjekter.


TILRETTELEGGING AV ANLEGG UTEN TILTAK I BAKKENIVÅ

For tilrettelegging av lekeplasser eller aktivitetsområder i et areal hvor det ikke er mulig å gjøre tiltak som graving, innfestning i bakken/underlaget, leveres apparatene med eget forankringssystem for dette. Lekapparatene blir montert på underliggende stålplater og I-bjelker med helstøpt gummidekke som fallunderlag.

Kontakt oss om du har spørsmål eller ønsker vår assistanse i planleggingen av prosjekter med forankring av lekeapparater  uten tiltak i bakkenivå.


FLERBRUKSOMRÅDER – LEKEPLASSUTSTYR SOM KAN DEMONTERES

Steder som til daglig brukes til allmenn ferdsel og opphold – og som i tillegg ved anledninger skal kunne romme arrangementer og aktiviteter som konserter, festivaler etc – kan med Ramplines systemer ha permanente leke- og aktivitetsområder med løsning for å kunne demontere alt over bakkenivå ved behov. For slike løsninger leveres apparatene med avtagbar system. Se refeanseprosjekter av flerbruksområder med avtagbare apparater Sørmarka ArenaBryne torg

Kontakt oss om du har spørsmål eller om dette er løsningen som kan være relevant i ditt prosjekt.