Forankringssystemer for lekeapparater

Rampline legger til rette for lek og aktivitet der folk ferdes. Langs gater, på torget, i skolegården, på takterassen på flyplassen og i parken. Vi har designet flere attraktive muligheter for innfesting og forankring av lekeapparater. Her er kort beskrivelse for de ulike forankringsmulighetene.

STANDARD (lav forankring, for helstøpt gummidekke)

Ramplines standard forankring for alle apparater er en lav innfesting – dvs at det kreves kun 20 cm betongfundamenter. Gjelder løsninger der det benyttes helstøpt gummidekke som fallunerlag. Apparatene er konstruert for forankring med ekspansjonsbolter i betongfundament.

Dette er solid innfesting som også gir god tilkomst ved eventuell behov for utskifting eller utbedring av enkeltdeler.

Total forankringsdybde: 26 cm (20 cm betong, 6 cm helstøpt gummidekke).


FORANKRING PÅ TAK /TAK TERASSER (løsninger ved underliggende membran)

Ved montering og forankring av lekeapparater og lekeplasser på takterrasser med underliggende membran, er det som regel mindre dybde til rådighet for fundamentering. Ramplines standard forankring med 20 cm betongfundament fungerer i de fleste tilfeller til dette.

Total forankringsdybde: 26 cm (20 cm betong, 6 cm helstøpt gummidekke).

Dersom det oppstår behov for en spesialtilpasset løsning, ta kontakt.


FOR LØSMASSER (dyp forankring, for gress, sand og andre løse underlag)

De fleste av våre apparater kan leveres for montering med 30 cm overdekning for løsmasser. Det følger da med en tilpasset konstruksjon for dypere forankringspunkt (betongfundament). Apparatene er konstruert for forankring med ekspansjonsbolter i betongfundament. Dette er solid innfesting som også gir god tilkomst ved eventuell behov for utskifting eller utbedring av enkeltdeler.

Total dybde: 50 cm (20 cm betong, 30 cm løsmasse som fallunderlag).

Kontakt oss for mer informasjon og priser.


MONTERING OVER BAKKENIVÅ (frittstående anlegg uten tiltak i bakkenivå)

Dette er en løsning utviklet for områder der det ikke er muligheter for graving for fundamentering, ute- eller innendørs. Dette er en frittstående lekeplass hvor alt er solid forankret med Ramplines egne forankringssystemer for frittstående løsninger. Falldekke av kunstgress eller helstøpt gummidekke.

Balanseparkene og lekeplassene lages i den størrelsen og omfanget som arealet og budsjettet tilsier. 

Fallunderlagets høyde: fra bakkenivå 0-6 cm / fra 0-18 cm med hellende kanter (høyden avhenger av hvilke apparater som settes inn).

Montering utføres av Rampline.

Kontakt oss for mer informasjon og priser.