Produktgarantier

Garantitiden gjelder fra kjøpsdato. Faktura ved kjøp av våre produkter gjelder som garantibevis.

20-års garanti
Galvanisert, pulverlakkert og rustfritt stål og PE-plater

10-års garanti
Pulverlakkert aluminium, kulelager, naturgummi og skummet PVC-plater

5-års garanti
Fjærer og fjærinnfestingssystem

Line
Linen (til Rampline slakkline systemer) må ved høy bruk påregnes å byttes 1 gang i året. 3 stk liner medfølger produktet ved kjøp. Liner etterbestilles fra Rampline AS.

Garantidekning
Ramplines produktgaranti innebærer å reparere eller erstatte defekter på materialer, i produkter eller deler, uten kostnad, etter Ramplines skjønn.

Garantien forutsetter at produktet er installert og vedlikeholdt i henhold til medfølgende instruksjoner
For at garantien skal være gjeldende forutsettes det at produktet er installert i henhold til monteringsanvisning fra Rampline, samt vedlikeholdt etter produktets medfølgende FDV.
Kjøper er pliktig å gi skriftlig reklamasjon til Rampline AS dersom feil eller mangler skulle oppstå.

Garantien dekker slitasje eller skader som er forårsaket av aktiviteten apparatet er laget for
Ramplines produktgarantier dekker ikke skade som skyldes feilaktig bruk, uaktsomhet, normal slitasje og kosmetiske problemer eller feil på grunn av misbruk eller hærverk. Naturlige endringer i gummi over tid anses som kosmetiske endringer og dekkes ikke av våre garantier.

Garantien forutsetter at det kun brukes tilhørende komponenter
Rampline AS er ikke ansvarlig for feil, mangler eller lignende som kan oppstå ved bruk av komponenter som ikke medfølger produktet eller som ikke er levert av Rampline AS.

Tredjepartsprodukter
Rampline AS tilbyr produkter fra sertifiserte tred­jepartsleverandører. Ramplines produktgarantier gjelder ikke for tredjepartsprodukter da disse har egne garantibestemmelser.
Eurotramps garantier for produktserien Playground Loop er 2-5-års garanti på trampoline-rammen. Øvrige deler har 2-3-års garanti. Se mer på eurotramp.com

Reservedeler
Forekommer hærverk eller behov for utvidet vedlikehold, tilbyr Rampline AS alle reservedeler gjennom produktets levetid. Produktene er konstruert med praktisk tilkomst for utskifting av enkeltdeler.