Rampline®

slakklinesystemer

Rampline slakkline-apparater gjør balanselek og trening på slakk line enkelt og moro! Med all sikkerhet ivaretatt kan alle leke og trene seg seg frem til god balanse, fra enkel balanselek til avanserte øvelser og triks. Den lave høyden gjør linen lett å ta i bruk også for nybegynnere. Solid konstruksjon og dynamisk line, gir et unikt, spennende og solid leke- og balanseapparat til alle aldersgrupper. Se våre 3 modeller:

Rampline®

Slakkline-system for innfesting i betongfundamenter

Nettopris

22 800 NOK

En sikker investering for kreativ utelek på skoler, lekeplasser og aktivitetsområder for barn og ungdom. Balanselek på slakkline gir mestring og utfordringer gjennom hele livet. Like godt egnet til lek, som aktivitet og trening. Rampball® kan også monteres med lav innfesting, f. eks. over tak/membran. Kontakt oss for mer informasjon.

Designbeskyttet produkt Rampline® WIPO Hague DM/080411, 2013.

Produktet er TÜV-sertifisert og iht NS EN 1176-1:2017

Alle komponenter er dimensjonert for langvarig bruk utendørs. Alle stålkomponenter er varmgalvanisert og/eller pulverlakkert.

Konstruksjonen består av to stålramper polstret med matter i 22 mm tykk naturgummi. Linen er 35 mm plastikbelagt nylonline. Bolter for innfestning av ramper, innfestningssystem med kodelås for line, og 3 stk liner, medfølger produktet.

Linen må påregnes å byttes 1 gang i året ved normal bruk/slitasje.

FDV medfølger produktet.

ramplinepark_ramper-line

Areal med støtdempende underlag på påkrevd. I tillegg kreves en sone med fritt rom på 1.5 meter rundt hver av rampene.

Støtdempende underlag / det kreves areal med støtdempende underlag (helstøpt gummidekke eller tilsvarende) for 1.0 meter fallhøyde. Rampline AS anbefaler 6 cm tykkelse på støtdekket. Se illustrasjon under.

Fallsone / det er påkrevd 1.5 meter med fallsone fra apparatets ytterkanter. Se illustrasjon under. Denne fallsonen krever ikke underlag med støtdempende egenskaper. Underlaget skal være fri for hindringer som en bruker kan falle mot og medføre skade, ref NS EN 1176-1:2017 / 4.2.8.4

Underlaget i fallsonen kan være asfalt, betong eller tilsvarende.

Alle oppgitte mål er i cm

Illustrasjonen viser påkrevd areal for støtdempende underlag for Rampline® slakklinesystem.

Det er krav om 1.5 m fallsone. Det betyr at i tillegg til areal som krever støtdempende dekke, må det legges inn en ekstra sone (fallsone) rundt hver av rampene, slik illustrasjonen viser.

 

 

 

Gruppe / Flere Ramplines kan plasseres som en gruppe (klynge) iht NS EN 1176-1:2017 / 3.20. Påkrevd minimumavstand mellom linene er  1.5 m. Se illustrasjon under.

Produktet Rampball® kan plasseres inntil linjen for støtdekke, dvs at disse kan ligge innenfor Ramplines fallsone. Ref NS EN 1176- 1:2017 / 3.20

Produktet leveres klargjort for innfesting i betongfundamenter med medfølgende ekspansjonsbolter.

Monteringstid ca 45 min 1 person.

Monteringsanvisning følger med produktet.

Alle oppgitte mål er i cm

 

For printversjon, se Filer til nedlasting under.

Rampline-produktene har ingen harde eller skarpe flater eller kanter.

Linen er 45 cm over bakkenivå. Den kommer likevel inn under kravene som stilles for 1 meter fallhøyde, da linen er fleksibel og er laget for hopp og triks i tillegg til balansering. Se «Areal» for påkrevde soner.

Linen er dynamisk og utgjør minimal fare for personskade om man skulle falle på den. Konstruksjonen er designet for å tåle belastning av personvekt med hopp og balansering. Hvis linen ikke er stram nok, er konsekvensen at en personen kan trø linen ned til bakkenivå. Hvis linen kuttes eller ryker, eller deler av strammesystemet skades, er dette ikke til noen fare da ingen elementer spretter tilbake, får fart, går gjennom luften el. For full sikkerhet er det en forutsetning at apparatet i sin helhet er montert ihht monteringsanvisningen som medfølger produktet.

Området for plassering av Rampline®Park må være tilstrekkelig opplyst og må plasseres ut av trassé for syklende eller tilsvarende, og adskilt fra biltrafikk.

Alle produkter fra Rampline designes for å være mest mulig tilgjengelig og attraktivt også for brukere med nedsatt funksjon.

Rampline anbefaler å montere aktivitetsapparatene i helstøpt gummidekke og uten kanter, høyder eller lignende som kan være til hinder for enkelte brukere. Mer om Rampline og universell utforming.

TILLEGGSPRODUKTER

  • Line (35 mm plastikkbelagt nylonline, 4.6 m)
    kr 340,- eks mva og frakt
  • Forskalingsbyggesett (ferdig tilskåret materiale til 2 x forskalingskasser til dette produktet) 
    kr 2 000,-
    eks mva og frakt

RESERVEDELER

  • Gjennom tiden kan det naturligvis forekomme hærverk eller behov for utvidet vedlikehold. Rampline tilbyr derfor alle reservedeler gjennom hele produktets levetid. Produktene er konstruert med enkel tilkomst for å kunne skiftes ut enkeltdeler.

Kontakt oss for bestilling av tilleggsprodukter eller reservedeler.

Se beskrivelse på Produktgarantier

 

Instruksjoner for å skifte linen, last ned Rampline_montering (pdf), eller se videoen:

Reserveline (35 mm plastikkbelagt nylonline, 4.6 m) kr 340,- eks mva og frakt. Ta kontakt med oss for levering.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Rampline utarbeider komplette lekeplasser med balanseparker og stedstilpassede konsepter for lek, aktivitet og trening.

Kontakt Rampline

Vi har fått et komplett anlegg tilpasset ungdomskoleelevene. Vår bestilling var at vi ønsket en god sosial arena for fysisk aktivitet tilrettelagt for mange ulike aktivitetsnivå og at elevene selv fikk komme med sine innspill. Prosessen med, og leveringa fra Rampline, har vært meget tilfredsstillande for oss i kommunen da Rampline tok seg av alle detaljer og i tillegg fungerte som ein totalleverandør. Varene blei levert til fast pris utan tillegg.

Øyvind Storm / Forsand kommune

Svevende benker skaper aktivitet midt på Ålgårds nye torg. Anlegget er unikt og skreddersydd til plassen. Rampline har vist at de har høy teknisk kompetanse kombinert med en forståelse for hvordan barn leker. Benkene og hoppesteinene er laget i kvalitetsmaterialer med ekte håndverk.

Elizabeth Croft / Gjesdal kommune

– Vår opplevelse er at lekeapparatene fra Rampline brukes av både gutter og jenter. De brukes jevnlig i alle friminutt og byr på utfordringer for både de eldste og de yngste elevene.

Tom Kenneth Gilje / Rektor Bærland Skole

– I nærmiljøanlegget er det mye aktivitet både i og etter skoletid. Det er gøy og se hvordan barna er kreative i leken og utfordrer seg selv! Vi ser at det å mestre nye triks og bevegelser engasjerer elevene over tid. Balanseparken brukes også mye av barnehagebarna. 

Alice Hetland / Sjernarøy nærmiljøanlegg

Anlegget på Grong barne-og ungdomsskole fungerer meget godt både som møteplass og aktivitetsområde. Det er stor aktivitet i balanseparken og responsen fra elevene er god.

Sigve Hallager / Grong kommune

– I 2017 fikk Forsand Skule balansepark fra Rampline. Resultatet er enestående og lekeapparatene er veldig populære blant elevene.

Øyvind Storm / Forsand Kommune

– I forbindelse med Eigersund kommunes målsetting om å skape mer aktivitet i sentrum, ble det valgt balansepark fra Rampline. Dette har gitt et samlingspunkt av høy kvalitet og med lekeapprater som er mye i bruk!

Mats Nergård / prosjektleder Eigersund kommune

– Lekeplassen fra Rampline har blitt et hyggelig samlingspunkt og et løft for sentrum slik vi håpet på. Det gleder oss å se hvor mye den brukes av barn i alle aldre. Vi er veldig fornøyd med valget av lekeapparatene og balansepark fra Rampline!

Jan Oskar Haugen / Time kommune

– Ramplines lekeapparater er sentrale elementer på lekeplassen og gjør et stort bidrag til 5o Østs utforming, identitet og stil. Lekeplassen brukes av alle – små barn, godt voksne og kule ungdommer!

Nathaniel J. Behrends / Rambøll, landskapsarkitekt MNLA

– Balanseparken brukes hver dag og er et godt supplement til de andre aktivitetene vi tilbyr her i Sørmarka Arena. Rampline-produktene med avtagbar-system er en god løsning for oss.

Nina Eskeland / driftssjef Sørmarka Arena