Rampline®

slakkline-systemer

Rampline slakkline-apparater gjør balanselek og trening på slakk line enkelt og moro! Med all sikkerhet ivaretatt kan alle leke og trene seg seg frem til god balanse, fra enkel balanselek til avanserte øvelser og triks. Den lave høyden gjør linen lett å ta i bruk også for nybegynnere. Solid konstruksjon og dynamisk line, gir et unikt, spennende og solid leke- og balanseapparat til alle aldersgrupper. Se våre 3 modeller:

Rampline®Park

Slakkline-system for innfesting i betongfundamenter

Nettopris

19 500 NOK

En sikker investering for kreativ utelek på skoler, lekeplasser og aktivitetsområder for barn og ungdom. Balanselek på slakkline gir mestring og utfordringer for barn og ungdom over tid. Like godt egnet til lek, som aktivitet og tening.

/ MERK / Rampline®Park kan også monteres med lav innfesting, f. eks. over tak/membran. Kontakt oss for mer informasjon.

Produktet er TÜV-sertifisert og iht NS EN 1176-1:2017

Alle komponenter er dimensjonert for langvarig bruk utendørs. Alle stålkomponenter er varmgalvanisert og/eller pulverlakkert.

Konstruksjonen består av to stålramper polstret med matter i 22 mm tykk naturgummi. Linen er 35 mm plastikbelagt nylonline. Bolter for innfestning av ramper, innfestningssystem med kodelås for line, og 3 stk liner, medfølger produktet.

Linen må påregnes å byttes 1 gang i året ved normal bruk/slitasje.

FDV medfølger produktet.

ramplinepark_ramper-line

Areal med støtdempende underlag og sikkerhetssone er påkrevd.

STØTDEMPENDE AREAL / det kreves areal med støtdempende underlag (helstøpt gummidekke eller tilsvarende) for 1.0 meter falhøyde. Rampline AS anbefaler 6 cm tykkelse på støtdekket. Se illustrasjon under.

SIKKERHETSSONE / det er påkrevd sikkerhetssone 1.5 meter fra apparatets ytterkanter. Se illustrasjon under. Sikkerhetssonen/fallsonen krever ikke støtdempende egenskaper. Underlaget i sikkerhetssonen/fallsonen skal være fri for hindringer som en bruker kan falle mot og medføre skade, ref NS EN 1176-1:2017 / 4.2.4.8

Underlaget i sikkerhetssonen/fallsonen kan være asfalt, betong eller tilsvarende.

Alle oppgitte mål er i cm

Illustrasjonen viser påkrevd sone for støtdempende dekke for Rampline® slakkline

Illustrasjonen viser påkrevd sikkerhetssone for Rampline® slakkline

 

 

 

/ ENHET/ Flere Ramplines kan plasseres som en enhet/gruppe iht NS EN 1176-1:2017 / 3.20. Avstand mellom linene skal være min. 1.5 m. Se illustrasjon under.

Produktet Rampball® kan plasseres inntil linjen for støtdekke, dvs at disse kan ligge innenfor Ramplines sikkerhetssone. Ref NS EN 1176- 1:2017 / 3.20

Produktet leveres klargjort for innfesting i betongfundamenter med medfølgende ekspansjonsbolter.

Monteringstid ca 45 min 1 person.

Monteringsanvisning følger med produktet.

Alle oppgitte mål er i cm

 

For printversjon, se Filer til nedlasting under.

Rampline-produktene har ingen harde eller skarpe flater eller kanter.

Linen er 45 cm over bakkenivå. Den kommer likevel inn under kravene som stilles for 1 meter fallhøyde, da linen er fleksibel og er laget for hopp og triks i tillegg til balansering.

Linen er dynamisk og utgjør minimal fare for personskade om man skulle falle på den. Konstruksjonen er designet for å tåle belastning av personvekt med hopp og balansering. Hvis linen ikke er stram nok, er konsekvensen at en personen kan trø linen ned til bakkenivå. Hvis linen kuttes eller ryker, eller deler av strammesystemet skades, er dette ikke til noen fare da ingen elementer spretter tilbake, får fart, går gjennom luften el. For full sikkerhet er det en forutsetning at apparatet i sin helhet er montert ihht monteringsanvisningen som medfølger produktet.

Området for plassering av Rampline®Park må være tilstrekkelig opplyst og må plasseres ut av trassé for syklende eller tilsvarende, og adskilt fra biltrafikk.

Produktserien Rampline® er laget for å kunne brukes av alle:

 • Enkel, intuitiv og fleksibel i bruk – apparatet legger ikke ikke opp til en bestemt bevegelse eller øvelse. Brukerens kreativitet og ferdighet er utgangspunktetet for aktiviteten.
 • Enkel tilkomst –  apparatet har ingen hinder eller nivåer som skal forseres for å starte aktiviteten.
 • Minimal fare for skade – Ramplines slakklinesystemer har lav fallhøyde. Alt stål er postret med solid gummi.
 • Aktivitet ut fra ferdighet – brukeren velger selv hvor krevende momenter han/hun vil teste ut i leken, aktiviteten eller treningen med Rampline slakkline-system.
 • Lav fysisk anstrengelse – slakklinen er lett å komme inntil og krever ikke kompetanse for å starte aktiviteten.
 • Utvikling og læring – dette er aktivitet som gir mye god stimuli av balanse og styrker kjernemusklatur. Rampline slakklinesystem er et attraktiv apparat for de som ønsker å utvikle og mestre vanskelige og spenennde ferdigheter over tid.

Gode bruksmåter  /  eksempel på aktivitet for brukere med nedsatt funksjonsevne kan være å sitte og ligge på linen. Dette er krevende øvelse men med linens lave høyde er faren med denne type øvelser minimal. Rampline legger til rette for helt unik trening for barn og unge med nedsatt funksjon ved at man kan trene på en slakk line med lav høyde og all sikkerhet ivaretatt. Rampline slakk line er svært godt egnet til trening sammen med en terapeut, medhjelper eller trener.

TILLEGGSPRODUKTER

 • Line (35 mm plastikkbelagt nylonline, 5 m)
  kr 340,- eks mva og frakt
 • Forskalingsbyggesett (ferdig tilskåret materiale til 2 x forskalingskasser til dette produktet) 
  kr 2 000,-
  eks mva og frakt

RESERVEDELER

 • Gjennom tiden kan det naturligvis forekomme hærverk eller behov for utvidet vedlikehold. Rampline tilbyr derfor alle reservedeler gjennom hele produktets levetid. Produktene er konstruert med enkel tilkomst for å kunne skiftes ut enkeltdeler.

Kontakt oss for bestilling av tilleggsprodukter eller reservedeler.

Se beskrivelse på Produktgarantier

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Rampline utarbeider komplette lekeplasser med balanseparker og stedstilpassede konsepter for lek, aktivitet og trening.

Kontakt Rampline

Svevende benker skaper aktivitet midt på Ålgårds nye torg. Anlegget er unikt og skreddersydd til plassen. Rampline har vist at de har høy teknisk kompetanse kombinert med en forståelse for hvordan barn leker. Benkene og hoppesteinene er laget i kvalitetsmaterialer med ekte håndverk.

Elizabeth Croft / Gjesdal kommune

– Vår opplevelse er at lekeapparatene fra Rampline brukes av både gutter og jenter. De brukes jevnlig i alle friminutt og byr på utfordringer for både de eldste og de yngste elevene.

Tom Kenneth Gilje / Rektor Bærland Skole

– I nærmiljøanlegget er det mye aktivitet både i og etter skoletid. Det er gøy og se hvordan barna er kreative i leken og utfordrer seg selv! Vi ser at det å mestre nye triks og bevegelser engasjerer elevene over tid. Balanseparken brukes også mye av barnehagebarna. 

Alice Hetland / Sjernarøy nærmiljøanlegg

Anlegget på Grong barne-og ungdomsskole fungerer meget godt både som møteplass og aktivitetsområde. Det er stor aktivitet i balanseparken og responsen fra elevene er god.

Sigve Hallager / Grong kommune

– I 2017 fikk Forsand Skule balansepark fra Rampline. Resultatet er enestående og lekeapparatene er veldig populære blant elevene.

Øyvind Storm / Forsand Kommune

– I forbindelse med Eigersund kommunes målsetting om å skape mer aktivitet i sentrum, ble det valgt balansepark fra Rampline. Dette har gitt et samlingspunkt av høy kvalitet og med lekeapprater som er mye i bruk!

Mats Nergård / prosjektleder Eigersund kommune

– Lekeplassen fra Rampline har blitt et hyggelig samlingspunkt og et løft for sentrum slik vi håpet på. Det gleder oss å se hvor mye den brukes av barn i alle aldre. Vi er veldig fornøyd med valget av lekeapparatene og balansepark fra Rampline!

Jan Oskar Haugen / Time kommune

– Ramplines lekeapparater er sentrale elementer på lekeplassen og gjør et stort bidrag til 5o Østs utforming, identitet og stil. Lekeplassen brukes av alle – små barn, godt voksne og kule ungdommer!

Nathaniel J. Behrends / Rambøll, landskapsarkitekt MNLA

– Balanseparken brukes hver dag og er et godt supplement til de andre aktivitetene vi tilbyr her i Sørmarka Arena. Rampline-produktene med avtagbar-system er en god løsning for oss.

Nina Eskeland / driftssjef Sørmarka Arena

– Vi ser at aktiviteten på Rampline balanseline trigger alle aldersgrupper og bidrar til mye mestring og utvikling.

Vaksdal Skole og nærmiljøanlegg