Rampline®

slakklinesystemer

Rampline slakkline-apparater gjør balanselek og trening på slakk line enkelt og moro! Med all sikkerhet ivaretatt kan alle leke og trene seg seg frem til god balanse, fra enkel balanselek til avanserte øvelser og triks. Den lave høyden gjør linen lett å ta i bruk også for nybegynnere. Solid konstruksjon og dynamisk line, gir et unikt, spennende og solid leke- og balanseapparat til alle aldersgrupper. Se våre 3 modeller:

Rampline®Beach

Slakkline-system med jordanker, for gress, sand og flis

Nettopris

23 430 NOK

Dette slakkline-systemet leveres med jordanker som innfesting. Solide jordankere monteres permanent. En ypperlig aktivitetsapparat for idrettsklubber, golfklubber, aktivitetsparker, treningsparker, bystrender, campingplasser etc som vil tilrettelegge for god aktivitet og ultimat balansetrening for alle aldersgrupper. Alt over bakkenivå kan demonteres, slik at arealet kan gjøres fritt for flerbruk eller f. eks ved klipping av plen. Les mer om Rampline® Beach på Sola Strand

Produktet er TÜV-sertifisert og iht NS EN 1176-1:2017

Alle komponenter er dimensjonert for langvarig bruk utendørs. Alle stålkomponenter er galvanisert og/eller pulverlakkert.

De to rampene er pulverlakkert aluminium polstret med matter i 22 mm tykk naturgummi. Forankringssystemet består av 2 jordanker (2 vinkelstål, 4 stålplater, 2 wire, 2 stål-vinkelkroker) samt kopling mellom jordanker og ramper (stålwire polstret med blank gummi og rapidlinker i begge ender).

Linen er 35 mm pvs-belagt nylonline. Innfestingssystem og kodelås for line samt 3 stk liner, medfølger produktet.

Linen må påregnes å byttes 1 gang i året ved normal bruk/slitasje.

FDV medfølger produktet.

beach_produktdeler_1_b

Slakkline med jordankere som forankringssystem. Produktet leveres monteringsklart for montering i sand / jord.

Kan også monteres i flis-basseng – kontakt oss nærmere angående montering.

Krever sand av type sandstrand eller drenerende jordsmonn (Ikke myrjord). Krever 60 cm dybde hvor det er merket «X» på tegningen (under).

Monteringstid 3 timer 1 person.

Monteringsanvisning medfølger produktet.

Alle oppgitte mål er i cm.

Plantegning forankring. Avstanden mellom rampene (dvs linens lengde) kan justeres opp til maks 4.30 m. 

Plantegning forankring. Avstanden mellom rampene (dvs linens lengde) kan justeres opp til maks 4.30 m.

Se Forankring over

Rampline-produktene har ingen harde eller skarpe flater eller kanter.

Linen er 45 cm over bakkenivå. Den kommer likevel inn under kravene som stilles for 1 meter fallhøyde, da linen er fleksibel og er laget for hopp og triks i tillegg til balansering.

Linen er dynamisk og utgjør minimal fare for personskade om man skulle falle på den. Konstruksjonen er designet for å tåle belastning av personvekt med hopp og balansering. Hvis linen ikke er stram nok, er konsekvensen at en personen kan trø linen ned til bakkenivå. Hvis linen kuttes eller ryker, eller deler av strammesystemet skades, er dette ikke til noen fare da ingen elementer spretter tilbake, får fart, går gjennom luften el. For full sikkerhet er det en forutsetning at apparatet i sin helhet er montert ihht monteringsanvisningen som medfølger produktet.

Området for plassering av Rampline®Beach må være tilstrekkelig opplyst og må plasseres ut av trassé for syklende eller tilsvarende, og stå adskilt fra biltrafikk.

Alle produkter fra Rampline designes for å være mest mulig tilgjengelig og attraktivt også for brukere med nedsatt funksjon.

Rampline anbefaler å montere aktivitetsapparatene i helstøpt gummidekke og uten kanter, høyder eller lignende som kan være til hinder for enkelte brukere. Mer om Rampline og universell utforming.

TILLEGGSPRODUKTER

  • Line (35 mm plastikkbelagt nylonline, 5 m)
    Kr 340,- eks mva og frakt

RESERVEDELER

  • Gjennom tiden kan det naturligvis forekomme hærverk eller behov for utvidet vedlikehold. Rampline tilbyr derfor alle reservedeler gjennom hele produktets levetid. Produktene er konstruert med enkel tilkomst for å kunne skifte ut enkeltdeler.

Kontakt oss for bestilling av tilleggsprodukter eller reservedeler.

Se beskrivelse på Produktgarantier

Hva kan vi hjelpe deg med?

Rampline utarbeider komplette lekeplasser med balanseparker og stedstilpassede konsepter for lek, aktivitet og trening.

Kontakt Rampline

Vi har fått et komplett anlegg tilpasset ungdomskoleelevene. Vår bestilling var at vi ønsket en god sosial arena for fysisk aktivitet tilrettelagt for mange ulike aktivitetsnivå og at elevene selv fikk komme med sine innspill. Prosessen med, og leveringa fra Rampline, har vært meget tilfredsstillande for oss i kommunen da Rampline tok seg av alle detaljer og i tillegg fungerte som ein totalleverandør. Varene blei levert til fast pris utan tillegg.

Øyvind Storm / Forsand kommune

Svevende benker skaper aktivitet midt på Ålgårds nye torg. Anlegget er unikt og skreddersydd til plassen. Rampline har vist at de har høy teknisk kompetanse kombinert med en forståelse for hvordan barn leker. Benkene og hoppesteinene er laget i kvalitetsmaterialer med ekte håndverk.

Elizabeth Croft / Gjesdal kommune

– Vår opplevelse er at lekeapparatene fra Rampline brukes av både gutter og jenter. De brukes jevnlig i alle friminutt og byr på utfordringer for både de eldste og de yngste elevene.

Tom Kenneth Gilje / Rektor Bærland Skole

– I nærmiljøanlegget er det mye aktivitet både i og etter skoletid. Det er gøy og se hvordan barna er kreative i leken og utfordrer seg selv! Vi ser at det å mestre nye triks og bevegelser engasjerer elevene over tid. Balanseparken brukes også mye av barnehagebarna. 

Alice Hetland / Sjernarøy nærmiljøanlegg

Anlegget på Grong barne-og ungdomsskole fungerer meget godt både som møteplass og aktivitetsområde. Det er stor aktivitet i balanseparken og responsen fra elevene er god.

Sigve Hallager / Grong kommune

– I 2017 fikk Forsand Skule balansepark fra Rampline. Resultatet er enestående og lekeapparatene er veldig populære blant elevene.

Øyvind Storm / Forsand Kommune

– I forbindelse med Eigersund kommunes målsetting om å skape mer aktivitet i sentrum, ble det valgt balansepark fra Rampline. Dette har gitt et samlingspunkt av høy kvalitet og med lekeapprater som er mye i bruk!

Mats Nergård / prosjektleder Eigersund kommune

– Lekeplassen fra Rampline har blitt et hyggelig samlingspunkt og et løft for sentrum slik vi håpet på. Det gleder oss å se hvor mye den brukes av barn i alle aldre. Vi er veldig fornøyd med valget av lekeapparatene og balansepark fra Rampline!

Jan Oskar Haugen / Time kommune

– Ramplines lekeapparater er sentrale elementer på lekeplassen og gjør et stort bidrag til 5o Østs utforming, identitet og stil. Lekeplassen brukes av alle – små barn, godt voksne og kule ungdommer!

Nathaniel J. Behrends / Rambøll, landskapsarkitekt MNLA

– Balanseparken brukes hver dag og er et godt supplement til de andre aktivitetene vi tilbyr her i Sørmarka Arena. Rampline-produktene med avtagbar-system er en god løsning for oss.

Nina Eskeland / driftssjef Sørmarka Arena