JumpStone™

hoppesteiner i gummi

Hoppe og løpe fra stein til stein gjennom landskapet, over elva og bort fra skumle farer! Jumpstone™ trigger den basale, enkle, morsomme og kreative leken som utfordrer fart og balanse. Dette er steiner i naturgummi med fjærinnfesting og ru overflate. Jumpstone™ finnes i 2 størrelser.

 • Hoppesteiner - jumpstones - lekeplasser - lek i bypark- innovative-lekeapparater- norskdesign-profil
 • Hoppesteiner - jumpstones hoppe i landskapet -for lekeplasser- lek i bypark- innovative-lekeapparater- norskdesign - ovenfra
 • ålgård_barn_ js1B
 • Lek, aktivitet, mestring, hinderløype med hoppesteiner Jumpstone fra Rampline

JumpStone™ 27

Nettopris

7 480 NOK

Jumpstone™ 27 er den minste hoppesteinen med diameter 27 cm. Et lekent element for hopping, balansering og løping. Lag varierte løyper med sammensetninger av Jumpstones i parker eller byrom hvor man ønsker å skape bevegelse, lek og aktivitet.

Jumpstone™ 27 leveres med flere løsninger for forankring for ulike dybder/grunn. Se Montering under. Prisen kan variere, oppgitt pris er for standard montering i helstøpt gummidekke.
Produktet er iht NS EN 1176-1:2017

Alle komponenter er dimensjonert for langvarig bruk utendørs.

Alle stålkomponenter (fjær, innfestningsplater etc.) er varmgalvanisert og/eller pulverlakkert. Hoppesteinen består av naturgummi. Nedre del har en beskyttende flens av naturgummi.

FDV medfølger produktet.

Jumpstone™ kommer ikke inn under kravet om støtdempende underlag, ref EN 1176-1:2017 / 4.2.8.5.3

Krav om 1.5 m fallsone. Fallsonen skal være fri for hindringer som kan medføre brukeren skade, ref NS-EN 1176-1:2017 / 4.2.8.4

Apparatet kan overlappe fallsone med andre apparater, ref NS EN 1176-1:2017 / 4.2.8.2.5

Flere Jumpstone™ kan plasseres i gruppe, ref NS EN 1176-1:2017 / 3.20

Alle oppgitte mål er i cm

 

Det er krav om fallsone på 1.5 m rundt appratet.

 

Eksempel på oppsett av Jumpstones som gruppe med anbefalte avstander.

Eksempel på oppsett av flere Jumpstone™ som gruppe med anbefalte avstander.

 

Jumpstone™ er laget med flere ulike system for innfesting, tilpasset ulike dybder/grunn: gress, betong og i helstøpt gummidekke. Se illustrasjonene under.

Apparatet leveres klargjort med alle deler for montering.

Monteringstid cirka 30 minutter.

Monteringsanvisning medfølger produktet.

Alle oppgitte mål er i cm.

 

Prinsipptegning tverrsnitt Jumpstone montert i betong (feks over tak/membran).

I BETONGDEKKE PÅ TAK/OVER MEMBRAN: Jumpstone montert i betong.

Prinsipptegning tverrsnitt Jumpstone montert i helstøpt gummidekke med forankring i betongfundament.

HELSTØPT GUMMIDEKKE SOM UNDERLAG: Jumpstone montert i helstøpt gummidekke med forankring i betongfundament.

Prinsipptegning tverrsnitt Jumpstone montert i gress, forankret til beongfundament med krakk i rustfritt stål.

GRESS SOM UNDERLAG: Jumpstone montert i gress, forankret til betongfundament med krakk i rustfritt stål.

 

 1. Gummistein
 2. Fjær
 3. Gummiflens
 4. Forankringsbolt
 5. Avstandsrør
 6. Stålplate/rondell
 7. Drenert sams masse
 8. Betongfundament
 9. Stålkrakk
 10. Membran
 11. Vekstlag
 12. Gress
 13. Drensrør
 14. PE-ring
 15. Helstøpt gummidekke

Apparatet har integrert fjærsystem. Potensiell klemfare ligger i nedre del av fjæren som er beskyttet med en gummiflens. 

Jumpstone™ har høyeste punkt/fallhøyde 18 cm over bakkenivå. Fjæren gir en liten sprett vertikalt og vipputslag til alle kanter. 

Krav til soner og underlag; se Areal (over)

TILLEGGSPRODUKTER

 • Forskalingsramme
  (ferdig tilskåret forskalingsmaterialer)
  Kr 400,- per stk. eks mva og frakt

RESERVEDELER

 • Gjennom tiden kan det naturligvis forekomme hærverk eller behov for utvidet vedlikehold. Rampline tilbyr derfor alle reservedeler gjennom hele produktets levetid. Produktene er konstruert med enkel tilkomst for å kunne skifte ut enkeltdeler.

Kontakt oss for bestilling av tilleggsprodukter eller reservedeler.

Alle produkter fra Rampline designes for å være mest mulig tilgjengelig og attraktivt også for brukere med nedsatt funksjon.

Rampline anbefaler å montere aktivitetsapparatene i helstøpt gummidekke og uten kanter, høyder eller lignende som kan være til hinder for enkelte brukere. Mer om Rampline og universell utforming.

Se beskrivelse på Produktgarantier

Hva kan vi hjelpe deg med?

Rampline utarbeider komplette lekeplasser med balanseparker og stedstilpassede konsepter for lek, aktivitet og trening.

Kontakt Rampline

Vi har fått et komplett anlegg tilpasset ungdomskoleelevene. Vår bestilling var at vi ønsket en god sosial arena for fysisk aktivitet tilrettelagt for mange ulike aktivitetsnivå og at elevene selv fikk komme med sine innspill. Prosessen med, og leveringa fra Rampline, har vært meget tilfredsstillande for oss i kommunen da Rampline tok seg av alle detaljer og i tillegg fungerte som ein totalleverandør. Varene blei levert til fast pris utan tillegg.

Øyvind Storm / Forsand kommune

Svevende benker skaper aktivitet midt på Ålgårds nye torg. Anlegget er unikt og skreddersydd til plassen. Rampline har vist at de har høy teknisk kompetanse kombinert med en forståelse for hvordan barn leker. Benkene og hoppesteinene er laget i kvalitetsmaterialer med ekte håndverk.

Elizabeth Croft / Gjesdal kommune

– Vår opplevelse er at lekeapparatene fra Rampline brukes av både gutter og jenter. De brukes jevnlig i alle friminutt og byr på utfordringer for både de eldste og de yngste elevene.

Tom Kenneth Gilje / Rektor Bærland Skole

– I nærmiljøanlegget er det mye aktivitet både i og etter skoletid. Det er gøy og se hvordan barna er kreative i leken og utfordrer seg selv! Vi ser at det å mestre nye triks og bevegelser engasjerer elevene over tid. Balanseparken brukes også mye av barnehagebarna. 

Alice Hetland / Sjernarøy nærmiljøanlegg

Anlegget på Grong barne-og ungdomsskole fungerer meget godt både som møteplass og aktivitetsområde. Det er stor aktivitet i balanseparken og responsen fra elevene er god.

Sigve Hallager / Grong kommune

– I 2017 fikk Forsand Skule balansepark fra Rampline. Resultatet er enestående og lekeapparatene er veldig populære blant elevene.

Øyvind Storm / Forsand Kommune

– I forbindelse med Eigersund kommunes målsetting om å skape mer aktivitet i sentrum, ble det valgt balansepark fra Rampline. Dette har gitt et samlingspunkt av høy kvalitet og med lekeapprater som er mye i bruk!

Mats Nergård / prosjektleder Eigersund kommune

– Lekeplassen fra Rampline har blitt et hyggelig samlingspunkt og et løft for sentrum slik vi håpet på. Det gleder oss å se hvor mye den brukes av barn i alle aldre. Vi er veldig fornøyd med valget av lekeapparatene og balansepark fra Rampline!

Jan Oskar Haugen / Time kommune

– Ramplines lekeapparater er sentrale elementer på lekeplassen og gjør et stort bidrag til 5o Østs utforming, identitet og stil. Lekeplassen brukes av alle – små barn, godt voksne og kule ungdommer!

Nathaniel J. Behrends / Rambøll, landskapsarkitekt MNLA

– Balanseparken brukes hver dag og er et godt supplement til de andre aktivitetene vi tilbyr her i Sørmarka Arena. Rampline-produktene med avtagbar-system er en god løsning for oss.

Nina Eskeland / driftssjef Sørmarka Arena