BalanceBuddy™

balanseelementer

Produktserien BalanceBuddy™ er en stilren variant av den klassiske balansebommen. Men den skiller seg ut ved den støtdempende gummioverflaten som gjør at det føles trygt å utfordre seg litt ekstra, også for de minste barna. BalanceBuddy™ passer som et element i en hinderløype sammen med andre apparater. Leveres i flere varianter.

 • bb-skrå-314
 • bb-rett-314
 • bilde av balanseapparater fra Rampline, hinderløype, lek og trening

BB 314 skrå/rett

Nettopris

15 700 NOK

Denne varianten er 314 cm lang. Leveres som skrå (høyde fra 15-40 cm9 og rett (høyde 40 vm). Standard bredde er 10 cm. Konstruksjonen er av Accoya, rustfritt pulverlakkert stål og med en topp av naturgummi. Produktet er iht NS EN 1176-1:2017

 • BB 314-rett 2D-dwg
 • BB 314-rett 3D-dwg
 • BB 314-rett 3ds
 • BB 314-skråt 2D-dwg
 • BB 314-skrå 3D-dwg
 • BB 314-skrå 3ds
 • BB_produktblad med plan-og sidetegning (pdf)
 • BB_FDV (pdf)
 • BB_monteringsanvisning (pdf) kontakt oss

Alle komponenter er dimensjonert for langvarig bruk utendørs.

Stålkomponenter er av rustfritt pulverlakkert stål. Toppen har en solid gummipolstring av sort naturgummi.

Accoya er sertifisert iht en rekke standarder deriblant FSC og Svanemerket.

FDV medfølger produktet.

 

Produktet er forankret til betongfundamenter med ekspansjonsbolter.

Leveres for flere muligheter for innfesting, for løse masser som gress, flis, bark og fallsand i tillegg til lavere innfesting. Kontakt oss om du ønsker mer informasjon.

BalanceBuddy kommer ikke inn under kravet om støtdempende underlag, ref EN 1176-1:2017 / 4.2.8.5.3

Krav om 1.5 m fallsone. Fallsonen skal være fri for hindringer som kan medføre brukeren skade, ref NS-EN 1176-1:2017 / 4.2.8.4

Apparatet kan overlappe fallsone med andre apparater, ref NS EN 1176-1:2017 / 4.2.8.2.5

Flere BalanceBuddy kan plasseres i gruppe, ref NS EN 1176-1:2017 / 3.20

BalanceBuddy har høyeste punkt/fallhøyde 40 cm over bakkenivå. Apparatet er statisk. Overflaten er av støtdempende gummi med mønster for antiskli.

Krav til soner og underlag; se Areal (over)

RESERVEDELER

 • Gjennom tiden kan det naturligvis forekomme hærverk eller behov for utvidet vedlikehold. Rampline tilbyr derfor alle reservedeler gjennom hele produktets levetid. Produktene er konstruert med enkel tilkomst for å kunne skifte ut enkeltdeler.

Kontakt oss for bestilling av tilleggsprodukter eller reservedeler.

Alle produkter fra Rampline designes for å være mest mulig tilgjengelig og attraktivt også for brukere med nedsatt funksjon.

Rampline anbefaler å montere aktivitetsapparatene i helstøpt gummidekke og uten kanter, høyder eller lignende som kan være til hinder for enkelte brukere. Mer om Rampline og universell utforming.

Se beskrivelse på Produktgarantier

Hva kan vi hjelpe deg med?

Rampline utarbeider komplette lekeplasser med balanseparker og stedstilpassede konsepter for lek, aktivitet og trening.

Kontakt Rampline

Vi har fått et komplett anlegg tilpasset ungdomskoleelevene. Vår bestilling var at vi ønsket en god sosial arena for fysisk aktivitet tilrettelagt for mange ulike aktivitetsnivå og at elevene selv fikk komme med sine innspill. Prosessen med, og leveringa fra Rampline, har vært meget tilfredsstillande for oss i kommunen da Rampline tok seg av alle detaljer og i tillegg fungerte som ein totalleverandør. Varene blei levert til fast pris utan tillegg.

Øyvind Storm / Forsand kommune

Svevende benker skaper aktivitet midt på Ålgårds nye torg. Anlegget er unikt og skreddersydd til plassen. Rampline har vist at de har høy teknisk kompetanse kombinert med en forståelse for hvordan barn leker. Benkene og hoppesteinene er laget i kvalitetsmaterialer med ekte håndverk.

Elizabeth Croft / Gjesdal kommune

– Vår opplevelse er at lekeapparatene fra Rampline brukes av både gutter og jenter. De brukes jevnlig i alle friminutt og byr på utfordringer for både de eldste og de yngste elevene.

Tom Kenneth Gilje / Rektor Bærland Skole

– I nærmiljøanlegget er det mye aktivitet både i og etter skoletid. Det er gøy og se hvordan barna er kreative i leken og utfordrer seg selv! Vi ser at det å mestre nye triks og bevegelser engasjerer elevene over tid. Balanseparken brukes også mye av barnehagebarna. 

Alice Hetland / Sjernarøy nærmiljøanlegg

Anlegget på Grong barne-og ungdomsskole fungerer meget godt både som møteplass og aktivitetsområde. Det er stor aktivitet i balanseparken og responsen fra elevene er god.

Sigve Hallager / Grong kommune

– I 2017 fikk Forsand Skule balansepark fra Rampline. Resultatet er enestående og lekeapparatene er veldig populære blant elevene.

Øyvind Storm / Forsand Kommune

– I forbindelse med Eigersund kommunes målsetting om å skape mer aktivitet i sentrum, ble det valgt balansepark fra Rampline. Dette har gitt et samlingspunkt av høy kvalitet og med lekeapprater som er mye i bruk!

Mats Nergård / prosjektleder Eigersund kommune

– Lekeplassen fra Rampline har blitt et hyggelig samlingspunkt og et løft for sentrum slik vi håpet på. Det gleder oss å se hvor mye den brukes av barn i alle aldre. Vi er veldig fornøyd med valget av lekeapparatene og balansepark fra Rampline!

Jan Oskar Haugen / Time kommune

– Ramplines lekeapparater er sentrale elementer på lekeplassen og gjør et stort bidrag til 5o Østs utforming, identitet og stil. Lekeplassen brukes av alle – små barn, godt voksne og kule ungdommer!

Nathaniel J. Behrends / Rambøll, landskapsarkitekt MNLA

– Balanseparken brukes hver dag og er et godt supplement til de andre aktivitetene vi tilbyr her i Sørmarka Arena. Rampline-produktene med avtagbar-system er en god løsning for oss.

Nina Eskeland / driftssjef Sørmarka Arena