Ungdomskole

Med apparater som kan brukes på flere måter, avhengig av ferdigheter, funksjonsnivå og alder stimulerer balanseparken til fysisk utfoldelse og balansetrening.

Dette gir ikke bare rom for kreativ lek, men styrker samtidig muskler og stimulerer barnets hjerne på viktige måter.

En sosial arena hvor det er mange muligheter for å finne sin plass, se og bli sett

Den livsviktige balansen