Tips til godt vedlikehold

Skrevet av
Vidar Skavland
Partner og produktutvikler i team Rampline

Viktigheten av vedlikehold

En lekeplass som holdes godt vedlike er attraktiv og trygg. Da blir lekeplassen et godt sted å være og vil sansynligvis brukes mer. Med godt vedlikehold holdes lekeplassen i tipp topp stand i mange år. Et uteanlegg blir påvirket av vær og vind, og av omkringliggende gjenstander. En lekeplass kan også selvsagt utsettes for hærverk. Med hærværk kan det meste ødelegges og bli uinteressant å bruke. Og ikke minst kan det utgjøre en fare for sikkerheten. Skader som oppstår på et apparat eller feilmontering av et apparat kan utgjøre en fare for brukeren. I tillegg vil det forringe brukeropplevelsen samt at produktene vil kunne ta skade. Feil må derfor alltid utbedres. Eier av lekeplassen er avsarlig for at barne skal kunne leke trygt i henhold til regelverket. Godt veldlikehold av lekeplasser er med andre ord en viktig og god investering!

Vedlikeholdsfritt?

Ingenting er hundre prosent vedlikeholdsfritt, selv det som er laget for å være robust og stå ute året rundt. Men høy kvalitet kan bety enklere vedlikehold.

Hva driver opp vedlikeholdsarbeidet?

Beliggenhet kan ha noe å si. Noen lekeplasser ligger slik til at de utsettes for mye løsmasser som lett flyter rundt. Det kan være være sand eller blader fra løvtrær. Dårlig avgrensing av underlag med løsmasser er en typisk utfordring. Skal man ha løsmasser som fallunderlag så er det smart å lage gode avgrensinger og ev avstander - så sparer man mye arbeid i etterkant. Sentral og åpent plassering av lekeplasser legger til rette for bruk hele døgnet og må derfor påberegnes å ha høy slitasje. Intens bruk kan drive opp behovet for vedlikehold og ettersyn. Lekeplasutstyr eller lekeplass i dårlig stand kan også være forårsaket mangler eller feil ved montering.

Dette sier regelverket om vedlikehold av lekeapparater og lekeplasser

  • Tilbyder og eier er ansvarlig for at utstyret er iht regelverket
  • Produsent er pliktet å levere beskrivelse for montering og vedlikehold for produktet
  • Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og vedlikehold
  • Alle som er ansvarlig eiere av lekeplasser er også pliktig å ha et velfungerende internkontrollsystem

Aktuelle lenker Produktkontrolloven, Forskrift om sikkerhet ved lekeplass, Internkontrollforskriften

Godt vedlikehold av lekeplasser - her er våre beste tips:

Tips til å holde lekeplassen i god stand

  • Vær nøye med vedlikeholdsdokumentasjon. Dersom ikke dette automatisk medfølger lekeapparatene eller produktene - etterspør dette fra produsent.
  • Oppdages skader/løse deler, eller dersom utstyr er utsatt for hærverk, er det viktig at dette utbedres umiddelbart. Er du i tvil hvordan det gjøres, ta kontakt med leverandør. Alle apparater skal være merket med produsent.
  • Sand, løv og lignende forringer både underlaget og lekeapparatene på lekeplassen. Særlig når det får samle seg opp over tid. Det er derfor lurt å koste og spyle lekeplassen og lekeplassutstyret minst to ganger i året.
  • I skoler og barnehager anbefaler vi å legge til rette for at barna og ungdommene selv er med og tar vare på lekeplassen. Se om det går an å få til en ordning der kosting og rydding går på omgang!

Les også DSB sin Ofte stilte spørsmål om lekeplassustsyr

Les også Vedlikehold for Ramplines lekeapparater

Godt grunnarbeid er avgjørende

Nøkkelen til enkelt og godt vedlikehold ligger i stor grad i grunnarbeidet.
Les også 4 kriterier for godt grunnarbeid på lekeplasser