Tilleggsprodukter og reservedeler

Gjennom tiden kan det naturligvis forekomme hærverk eller behov for utvidet vedlikehold. Rampline tilbyr derfor alle reservedeler gjennom hele produktets levetid. Produktene er konstruert med enkel tilkomst for å kunne skifte ut enkeltdeler.

Se også Produktgarantier
Se også Vedlikehold

Reserveline (35 mm plastikkbelagt nylonline, 4.6 m) kr 340,- eks mva og frakt.
Hvordan montere eller skifte ut linen? Se film eller last ned beskrivelse på Vedlikehold