– Det nye aktivietsanlegget i sentrum mellom det gamle meieribygget, Sand Fjordhotell og båthamna har skapt nytt liv i dette området. (Suldal Kommune).