– Vi opplever at denne type aktivitet inviterer til god sosial samhandling, både mellom elevene og mellom elev og lærer.

- Birgitte Røe, Lærer møllehagen videregående trinn