Rampit™ Swing

Svingstativet hører hjemme i alle skolegårder. Rampit™ Swing stimulerer smidighet og krever at mange av kroppens muskler tas i bruk. Det perfekte apparatet for barn som liker høy puls i friminuttet, og som kommer med røde kinn tilbake i klasserommet.