Jenter vil være i aktivitet

Skrevet av
Maria Grindheim Skavland
Partner, daglig leder i team Rampline

Når tenåringsguttene spiller løkkefotball eller driver med skating så er det få av jentene som blir med. Samtidig viser undersøkelser at jentene egentlig ønsker å være i aktivitet akkurat like mye som guttene. Så hva kan vi gjøre for at flere jenter skal bli motivert til å utfolde seg i lek og aktivitet?

Ungdommer trenger å være fysisk aktive, det er noe vi alle er enige om. Samtidig vet vi at mange etter hvert slutter i organiserte sport- og idrettsaktiviteter, og frafallet er spesielt stort i årene på ungdomsskolen. Men mens guttene ofte fortsetter med egenorganiserte aktiviteter, er dette ikke så vanlig blant jentene. Faktisk består brukerene av en typisk ballbinge eller skatepark av ca 80% gutter og bare 20% jenter! Jenter ser ut til å foretrekke andre aktiviteter.

Se tips til utforming av aktivitetspark - dette er viktig for jentene

Jentegjengen i balanseparken

På Finnøy sentralskole i Stavanger kommune treffer vi en jentegjeng ute i skolegården. Her har de en balansepark med apparater som utfordrer balansen og motoriske ferdigheter. Jentene bruker lekeplassen mye både i friminutter og etter skoletid.

– Når jeg er ute kjeder jeg meg nesten aldri!
Jeg digger at vi kan leke og være litt ville i friminuttene.

PRISKA 12 ÅR

Lilly Corneliussen, Anne Rørtveit og Priska Oeynhaussen går i 7. og 8. klasse, og er blant jentene som liker godt å være fysisk aktive. De er heldige som har balanseparken på skolen. Den er laget for kreativ og utviklende lek for et bredt aldersspenn.

Sosial møteplass

En ting som disse jentene liker godt er muligheten for å være sosiale samtidig som de er i aktivitet. Nettopp det sosiale aspektet trekker forskerne frem når det gjelder hva jenter legger vekt på ved egenorganisiert fysisk aktivitet. - I friminuttene sitter vi ofte på kubestativene sammen. Og noen ganger ser vi hvem som kan gjøre de rareste eller vanskeligste tingene uten å falle av, sier de.

Forskningen viser også at jenter velger sine aktiviteter med et annet utgangspunkt enn gutter. Der guttene kan synes det er gøy med aktiviteter hvor de kan konkurrere, vil jenter heller være i aktivitet uten bestemte regler. Der guttene blir inspirert til aktivitet av en bane med linjer og mål, ønsker jenter generelt mer kreativ fri bevegelse.

– Jeg liker å turne, svinge rundt og teste nye ting på stativene. Det er gøy å få til ting jeg synes var vanskelig å få til før.

ANNE 12 ÅR

Selv om jentene trigges av å kunne mestre nye ting, er det ikke først og fremst i konkurranse mot andre. - Det er gøy når det er litt utfordrende, da blir vi ikke leie av å holde på, sier Anne. Det er like mye lek som det er fysisk aktivitet, og det ser jentene ut å trives med. Denne leken får opp pulsen, styrker muskler og forebygger skader, og de konsentrerer seg for å mestre stadig vanskeligere utfordringer.

Behov for aktivitetsområder for jenter

Jo større konkurranseelementet er i aktiviteten, desto større ser forskjellen i interesse ut til å bli mellom jenter og gutter. Fotball- og isbaner er verstingene, der over 80 % av brukerne er gutter. Når man derimot ser på hvilke anlegg som jenter bruker like mye som gutter, så er det områder for lek. Mens det finnes rikelig med lekeplasser beregnet på mindre barn, er det ofte mangel på anlegg for fri aktivitet og lek som er tilpasset ungdommer. 

– Jeg liker at vi blir bedre i turn når vi leker her. Og mykt underlag er kjempebra for da kan vi slå hjul og øve på å stå på hendene, det gjør vi ganske mye.

Lilly 13 ÅR

Balanseparken gir mestringsfølelse.

Balansepark-konseptet er utviklet av Rampline og er designet med fokus på å stimulere balanse og motorikk gjennom kreativ og fri lek. Aktivitetsapparatene settes sammen i ulike kombinasjoner til balanseparker i ulike størrelser og varianter. Konseptet inkluderer balansebommer, vippende og roterende kuler, slakkline, bølgende benker, klatre- og turnestativer, hoppesteiner og trampoliner.

Forberingspotensiale

Jentene liker seg godt i balanseparken i skolegården på Finnøy, og har egentlig bare to ting de vil forbedre: For det første ønsker de plass til flere. Parken er populær, og det er kjedelig å noen ganger måtte vente på tur. For det andre kunne de tenke seg noen trampoliner. De solide trampolinene i Ramplines balanseparker er nedfelt i bakken, og tilfører fart og nye spennende momenter i aktiviteten.

Dette er en balansepark

Konseptet er norsk, utviklet av Rampline. Det smarte er blant annet at balanseparkene legger til rette for lek og trening i ett og samme konsept. Apparatene og balanseparkene er også universelt utformet, noe som betyr at tilkomsten er lav og enkel og at apparatene kan brukes på mange måter og av så mange som mulig uavhengig alder og funksjonsnivå.

Apparatene er utviklet særlig med tanke på å trigge den fysiske lekegleden som stimulere den viktige kommunikasjonen mellom kropp og sinn. Balanseparkene vil særlug stimulere balanse, bevegelighet og motorikk – de basale ferdighetene som er så viktige for barn i utvikling.

Balansepark-konseptet har ingen øvre aldersgrense, men noen balanseparker er designet for å passe best i en barnehage mens andre passer bedre eksempelvis til en ungdomsskole.

Se referanser: balansepark ungdomskole balansepark barnehage balansepark byrom

Balanseparker lages i mange størrelser og utforminger.
Se også: oversikt flere balanseparker

Tips til hvordan å lage et
aktivitetsområde som fungerer for jenter

Sosialt og trygt

Det sosiale er viktig for jenter! Legg til rette for både aktivitet og hvile, slik at man også kan delta som tilskuer.

Den beste plasseringen av anlegget er et sentralt sted der folk passerer. Det føles tryggere for når området er godt synlig, og derfor er også belysning spesielt viktig på kveldstid.

Fokus på egen utfoldelse

Jenter foretrekker i høyere grad enn gutter aktiviteter der de kan fokusere på sin egen utvikling fremfor på konkurranse mot andre.

Gjerne aktiviteter med progresjonsmuligheter som for eksempel klatring, balanseaktiviteter eller hinderløyper.

Lek og kreativ bruk

Legg til rette for mest mulig fri utfoldelse. Kreativitet og fri fysisk aktivitet appellerer ofte mer til jenter enn feks en fotballbane med bestemte regler og mål.

Les også:

  • Aktivitetsparken ved Lakkegata skole i Oslo ble spesielt tilrettelagt for jenter.
  • Vigdis Steinarsdottir Rishaug: Masteroppgave i landskapsarkitektur med tema om å bedre tilpasse utendørs aktivitetsområder til jenters behov.
  • Blomdahl, U., Elofsson, S. & Åkesson, M. (2012) Spontanidrott för vilka? (pdf) En studie av kön och nyttjande av planlagda utomhusytor for spontanidrott under sommarhalvåret. Stockholms Universitet

Tilrettelegge for god fysisk aktivitet?

Vi vil gjerne vise deg våre produkter og løsninger, ta mer enn gjerne kontakt for en uforpliktende prat!