4 kriterier for godt grunnarbeid på lekeplasser

Skrevet av
Vidar Skavland
Partner og produktutvikler i team Rampline

Et viktig grunnlag for høy kvalitet

Grunnarbeidet - alt som utføres av arbeid under falldekket på lekeplassen eller aktivitetsanlegget, har stor betydning for hvordan det framstår over tid. Hvor godt grunnarbeidet er utført vises i etterkant, når lekeplassen står ferdig og når den skal vedlikeholdes. Utførelsen på grunnarbeidet kan også påvirke sikkerheten på lekeplassen. I tillegg har det betydning for om lekeplassen ser bra ut og er innbydende etter noen års bruk og slitasje.

Dersom grunnarbeidet ikke er i henhold er det en kostbar affære å ordne i etterkant. Gjøres jobben grundig har man et godt underlag på lekeplassen i lang tid fremover.

Hvordan sikrer man godt grunnarbeid

Vår anbefaling er ha dialog med utførende entreprenør. Tiltaksraealet kan ha ulike utfordringer i forhold til fall, eksisterende sluker, masser osv. Gode avklaringer er en del av arbeidet. På den måten er man langt på vei sikret en god investering for prosjektet med etablering av lekeplass eller aktivitetsanlegg.

Vi har listet opp det vi mener er de viktigste kriteriene for godt grunnarbeid og som sikrer høy kvalitet ved etablering av en balansepark, en lekeplass eller en aktivitetspark.

4 viktige kriterier for godt grunnarbeid

1. God drenering

Velg masser som setter seg godt men som også gir god drenering. God drenering er noe av det viktigste i grunnarbeidet. Det er veldig viktig å tenke fall særlig ved bruk av helstøptdekke i kork eller EPDM. En trampoline kan ha funksjon som sluk, om det kun er overvann fra lekearealet det gjelder. 

2. Fundamenter og innfesting

Vær nøye med innmåling av fundamenter og monter etter monteringsbeskrivelsen. 

Tips: Rampline lager tilpassede kasser som betongen fylles i. Da er det enklere å ha god kontroll på høyder og plassering samt å ivareta sikkerhetssoner. 

3. Fall

Underlaget skal alltid ha fall uansett hvilket støtdekke/underlag man velger å ha på lekeplassen eller aktivitetsanlegget. Fall må være i riktig retning i forhold til drenering og sluk.

4. Unngå settekanter

Unngå settekanter (setning eller synk) rundt betongfundamenter og ytterkanter ved å benytte grove masser og god komprimering. Settekanter viser godt og er skjemmende.