Forankring av aktivitetsapparat

Rampline har utviklet flere løsninger for solid innfesting og forankring for våre leke- og aktivitetapparater.
Utgangspunktet er vår standard med kun 20 cm fundamentsdybde.

Vi utvikler løsninger ut fra muligheter og begrensninger for hvilke tiltak man har mulighet for å gjøre i og under bakkenivå. Vår standard dybde for tiltak i bakkenivå er 20 cm dybde. Mange av våre apparater kan også forankres med kun 15 cm dybde. Her er tverrsnitt over standardløsningene Ramplines apparater er konstruert for.

Et unntak er trampolinene som må ha en dybde på 50 cm.

Forankring ved bruk av fast støtdekke

Ramplines standard forankring for alle apparater er en lav innfesting – dvs at det kreves kun 20 cm betongfundamenter der det benyttes et fast falldekke som gummiheller, helstøpt falldekke. Apparatene er konstruert for forankring med ekspansjonsbolter i betongfundament.

Dette er solid frankring som også gir god tilkomst ved eventuell behov for utskifting eller utbedring av enkeltdeler.

Total dybde: 26 cm (20 cm betong, 6 cm helstøpt dekke).

 

Forankring med løsmasser som støtdekke

De fleste av våre apparater kan leveres for montering med 25-30 cm overdekning for løsmasser som gress, bark, fallsand etc. Apparatene forankres med ekspansjonsbolter i betongfundament.

Dette er solid forankring som også gir god tilkomst om det skulle oppstå behov for utskifting eller utbedring av enkeltdeler.

Total dybde: 50 cm (20 cm betong, 30 cm løsmasse som fallunderlag).

 

Forankring på tak med fast støtdekke

Ved montering og forankring av aktivitetsapparater på takterrasser med underliggende membran, er det som regel mindre dybde til rådighet for fundamentering. Med Ramplines standard forankring på kun 20 cm betongfundament kan i de fleste tilfeller apparatene monteres også på tak.

Skulle det være behov for lavere innfesting leverer vi også løsninger for dette.

Street-konseptet - helt uten bakketiltak eller forankring

Rampline har også utviklet det unike Street- konseptet. Dette er lekeplasser som kan plasseres i gater og byrom - nesten over alt.
Krever ikke forankring eller tiltak i bakkeniå. Solide og populære konstruksjoner som tiltrekker seg alle aldersgrupper.

Se løsninger for mobile lekeplasser Street-balanseparker