Forankring av lekeapparater

Ramplines forankring av leke- og aktivitetsapparater krever generelt en lav forankringsdybde. Innfestingen er praktisk, basert på solid innfesting med bolter i betongfundament.

Løsningen innebærer også rask montering/demontering av lekeapparatene og gir god tilkomst til forankringspunkt og forankringsdeler.

Tykkelsen på betongfundamentet er for de fleste apparater 15 eller 20 cm, men kan i noen sammenhenger også reduseres ytterligere. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon dersom det er behov for lavere forankring eller er begrensninger i forankringsdybder.

Tykkelsen på fundamentet for hvert apparat er oppgitt under teknisk informasjon på de enkelte produktsidene.

Forankring ved bruk av helstøpt fallunderlag

Ramplines standard forankring for de fleste apparater er basert på et betongfundament som normalt er 15 eller 20 cm tykt. Der det benyttes et fast falldekke, som f eks gummiheller eller helstøpt falldekke, festes  apparatet direkte i fundamentet med ekspansjonsbolter.

Dette er solid forankring som også gir god tilkomst om det skulle oppstå behov for utskifting eller utbedring av enkeltdeler.

Eksempel total dybde: 26 cm (20 cm betong, 6 cm helstøpt dekke).

 

Forankring med løsmasser som fallunderlag

De fleste av våre apparater kan leveres tilpasset for montering i løsmasser, som f eks gress, bark eller fallsand. Det brukes da tilpassede stålkrakker som forankres til betongfundament på 15 eller 20 cm. 

Dette er solid forankring som også gir god tilkomst om det skulle oppstå behov for utskifting eller utbedring av enkeltdeler.

Eksempel total dybde: 50 cm (20 cm betong, 30 cm overdekning med løsmasser).

 

Forankring på tak med helstøpt fallunderlag

Ved montering og forankring av aktivitetsapparater på takterrasser er det som regel mindre dybde til rådighet for fundamentering. Med Ramplines standard forankring på 15 og 20 cm betongfundament, kan apparatene i de fleste tilfeller også monteres på tak.

Skulle det være behov for lavere innfesting leverer vi også løsninger for dette.

Street-konseptet - helt uten bakketiltak eller forankring

Rampline har også utviklet det unike Street- konseptet. Dette er lekeplasser som kan plasseres i gater og byrom - nesten over alt.
Krever ikke forankring eller tiltak i bakkeniå. Solide og populære konstruksjoner som tiltrekker seg alle aldersgrupper.

Se løsninger for mobile lekeplasser Street-balanseparker