Forankring av apparater

Ramplines forankring av leke- og aktivitetsapparater krever generelt en lav forankringsdybde, og er basert på en praktisk og solid innfesting med bolter i betongfundament. Løsningen betyr også rask montering /demontering av apparatene.

Tykkelsen på betongfundamentet er for de fleste apparater kun 20cm*, men kan i noen sammenhenger reduseres ytterligere hvis det er behov. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

*Den nødvendige tykkelsen på fundamentet for hvert apparat er oppgitt under teknisk informasjon på produktsiden.

Forankring ved bruk av fast støtdekke

Ramplines standard forankring for de fleste apparater er basert på et betongfundament som normalt er kun 20 cm tykt. Der det benyttes et fast falldekke, som feks gummiheller eller helstøpt falldekke, festes  apparatet direkte i fundamentet med ekspansjonsbolter.

Dette er solid forankring som også gir god tilkomst om det skulle oppstå behov for utskifting eller utbedring av enkeltdeler.

Total dybde: 26 cm (20 cm betong, 6 cm helstøpt dekke).

 

Forankring med løsmasser som støtdekke

De fleste av våre apparater kan leveres tilpasset for montering i fallunderlag som består av 25-30 cm løsmasser, som feks. gress, bark eller fallsand. Det er her krav om at fundamentet ligger dypere enn ved bruk av fast underlag. Forankringen skjer med ekspansjonsbolter i fundamentet.

Dette er solid forankring som også gir god tilkomst om det skulle oppstå behov for utskifting eller utbedring av enkeltdeler.

Total dybde: 50 cm (20 cm betong, 30 cm løsmasse som fallunderlag).

 

Forankring på tak med fast støtdekke

Ved montering og forankring av aktivitetsapparater på takterrasser med underliggende membran, er det som regel mindre dybde til rådighet for fundamentering. Med Ramplines standard forankring på kun 20 cm betongfundament kan i de fleste tilfeller apparatene monteres også på tak.

Skulle det være behov for lavere innfesting leverer vi også løsninger for dette.

Street-konseptet - helt uten bakketiltak eller forankring

Rampline har også utviklet det unike Street- konseptet. Dette er lekeplasser som kan plasseres i gater og byrom - nesten over alt.
Krever ikke forankring eller tiltak i bakkeniå. Solide og populære konstruksjoner som tiltrekker seg alle aldersgrupper.

Se løsninger for mobile lekeplasser Street-balanseparker