Valg av fallunderlag for lekeplassen

Skrevet av
Maria Grindheim Skavland
Partner, daglig leder i team Rampline

Riktig fallunderlag for lekeplassen eller aktivitetsparken er viktig av mange grunner. I tillegg til sikkerhet må man tenke på universell utforming, miljø, pris, estetikk, vedlikehold, og ikke minst hvor godt underlaget er å leke på.

Rampline er ikke produsent eller leverandør av underlag eller dekke til lekeplasser, men vi har utviklet fleksible forankringsløsninger slik at våre apparater kan monteres i mange typer underlag.

Det kan være vanskelig å få oversikt over hvilke regler som gjelder, og det finnes heller ikke noen offentlig godkjenningsordning for lekeplasser. Det er produsentens ansvar å produsere og levere sikre lekeapparater, og det er eieren av lekeplassen som har ansvaret for vedlikeholdet slik at lekeplassen til enhver tid er sikker å leke på. Dette sier lovverket om fallunderlaget.

Vi har satt opp en oversikt - en underlagsguide som beskriver muligheter, fordeler og ulemper med de forskjellige falldekkene som brukes til lekeplasser. Gå til oversikten.

Universell utforming

Underlagets egenskaper har stor betydning for hvordan barna leker. Det er forskjell på å bevege seg i f.eks. sand sammenlignet med å leke på et fast dekke. Underlaget betyr også mye for hvor tilgjengelige apparatene blir for bevegelseshemmede. Når vi i Rampline anbefaler underlag vil vi legge stor vekt på lekens kvalitet for barna. Ofte vil den beste løsningen være en kreativ kombinasjon av ulike typer underlag.

Variasjon i fallunderlaget

Et samspill mellom flere typer underlag vil gi variasjon og liv på lekeplassen. Å kombinere asfalt, belegningsstein, flis, gummidekke og gress kan være et godt grep for et større område. På den måten kan man også utnytte egenskapene til hvert underlag. For eksempel vil man på et område med i hovedsak gress eller bark kunne benytte helstøpt gummiunderlag på området nærmest selve apparatene. En slik løsning begrenser bruken av gummi, men gir likevel tilgang til apparatene for rullestolbrukere. Og kombinert med noen områder med asfalt blir det også mulig å bruke sparkesykkel i leken.

Det ligger en fin mulighet i å lage feks. baner i underlaget, eller ulike nivåer, som kan trigge lek og bevegelse mellom apparatene. Underlaget trenger ikke nødvendigvis å være helt flatt.

Pris, vedlikehold og egenskaper

Sikkerhet er det viktigste kriteriet når man velger underlag. Underlaget må oppfylle kravene som apparatene stiller. Når det gjelder pris må den vurderes ut fra vedlikeholdsbehov og forventet levetid. Lekeplassen skal helst se like bra ut etter flere år. Universell utforming og miljøpåvirkning er andre egenskaper som må vurderes. At lekeplassen gir tilgang for funksjonshemmede vil ofte vurderes som en svært viktig faktor.

Ramplines erfaring er at helstøpt dekke er uovertruffen med tanke på pris satt opp mot holdbarhet, universell utforming og renslighet. I tillegg er det et mykt og fast underlag som innbyr til kreativ lek. Men hvis man vurderer helstøpt dekke bør man be om dokumentasjon på materialets eventuelle miljøpåvirkning.

Felles for alle underlag er at det kreves ettersyn og vedlikehold. Kosting, søppelhenting, ugresshenting, høytrykksvasking er alle avgjørende for god trivsel og hvordan det vil se ut over tid. Gjøres ikke dette regelmessig, vil alle underlag kunne bli forringet.

Underlag uten støtdemping

Noen av Ramplines apparater krever ikke at man må ha støtdemping i underlaget. Det gir muligheter for belegningsstein og asfalt som del av underlaget for noen apparater. Kontakt oss gjerne om du vi vite mer om disse mulighetene.

Oversikt over fallunderlag

Helstøpt gummidekke

Beskrivelse

Også kalt gummiasfalt. Legges i to lag: Topplag er av EPDM (gjennomfarget gummi), og baselag med grove granulater av resirkulerte bildekk. Sørg for at det velges miljøriktig kvalitet av granulater som er klassifisert iht europeiske miljøkrav (fri for halogener, ftalater og PAH).

Fordeler 

 • Gode dreneringsegenskaper
 • Kan legges med tykkelser som gir veldig god støtdemping
 • Lite vedlikeholdskrevende
 • Slitesterk
 • Kan legges fritt i mønstre og fargekombinasjoner samt gir 3-dimensjonelle muligheter
 • Utmerket for brukere med nedsatt funksjon og rullestolbrukere.

Ulemper

 • Fremstilt av fossile råvarer
 • Løse gummigranulater vil kunne forekomme ved høy slitasje. 

Annet

Det er viktig for varighet og miljøhensyn at stedsstøpt gummi legges med høy kvalitet i utførelsen.

Bark

Beskrivelse

Krav til størrelse er 2-8 cm. Må være grovdrenerende (type furubark). Krever en tykkelse på 30 cm for fallhøyde opp til 2 m og 40 cm for fallhøyde opp til 3 m (EN 1176).

Fordeler

 • Rimelig og miljøvennlig underlag

Ulemper

 • Flyktig masse (kan oppstå behov for kantavgrensing og etterfylling)
 • Må påberegnes etterfylling
 • Uegnet for rullestol. Lite egnet for universell utforming av lekeplassen
 • Pakker seg og forringes med fukt og regn

Sand

Beskrivelse

Sand skal være naturlig rundkornet. Kornene skal ha størrelse 0,25-0,8 mm. Krever en tykkelse på 30 cm for fallhøyde opp til 2 m og 40 cm for fallhøyde opp til 3 m.

Fordeler

 • Rimelig
 • Naturlig materiale

Ulemper

 • Uegnet for rullestol. Kan også være svært krevende for barn med nedsatt funksjon
 • Flyktig masse (kan oppstå behov for kantavgrensing og etterfylling)
 • Behov kan oppstå for å måtte fjerne uønskede gjenstander som skjuler seg i massen (glassskår, sprøytespisser, katteavføring el)
 • Kan gi slitasje til omkringliggende areal (eks asfalt, gummidekke, tredekke el)
 • Støver
 • Forårsaker slitasje utstyr
 • Kommer perlene på hardt underlag/gangvei, vil det bli veldig glatt/skli

Gress

Beskrivelse

Godkjent for fallhøyde opp til 1 m. Krever et godt jordlag.

Fordeler

 • Attraktiv når den har gode vekstforhold
 • Naturlig materiale

Ulemper

 • Vedlikeholdskrevende
 • Kan være utrivelig i vått vær og i den kalde delen av året
 • Komprimering og slitasje ved bruk påvirker de støtdempende og drenerende egenskapene
 • Lite slitesterk

Kunstgress

Beskrivelse

Består av to lag – støtdempende matter med kunstgress over. Leveres med og uten innfyll (som gummigranulat, sand mm).

Fordeler

 • Slitesterk
 • Innbydende å leke og oppholde seg på
 • Leveres i flere typer og farger
 • God for rullestolbrukere og for universell utforming av lekeplassen

Ulemper

 • Fremstilt av fossile råvarer
 • Kilde til mikroplast ved slitasje 

Gummiheller

Beskrivelse

Finnes både som SBR (resirkulert gummi) og med EPDM (farget topplag).
Sørg for at produktet er klassifisert iht europeiske miljøkrav.

Fordeler

 • Finnes i flere typer og farger
 • Relativt god for rullestolbrukere og universell utforming av lekeplassen

Ulemper

 • Krever god innramming for å ligge stabilt
 • Fremstilles av fossile råvarer
 • Ugress i skjøter
 • Kilde til mikroplast ved slitasje 
 • Har en tendens til å forskyve seg
 • Krever god kvalitet for å minimere spredning av løse biter/mikroplast. Kan skape problemer ved deponering.

Kork

Beskrivelse

Helstøpt underlag av kork høstet fra korkeiker.

Fordeler

 • Fremstilt av naturlig og bærekraftig råstoff
 • Overflaten blir ikke varm i sterkt sollys
 • Renslig
 • God for rullestolbrukere og universell utforming av lekeplassen

Ulemper

 • Lite erfaring fra bruk i norsk klima
 • Ingen fargevalg
 • Ikke samme mykhet som gummi.

Grovflis

Beskrivelse

Også kalt kutterflis. Må være fri for bark. Krav til størrelse er 0,5-3 cm. Krever en tykkelse på 30 cm for fallhøyde opp til 2 m og 40 cm for fallhøyde opp til 3 m.

Fordeler

 • Naturlig materiale
 • Biprodukt (fra sagbruk)
 • Fungerer godt hele året
 • Leveres i flere typer
 • God støtdemping

Ulemper

 • Fluktig masse (kan oppstå behov for kantavgrensing og etterfylling)
 • Uegnet for rullestol. Lite egnet for universell utforming av lekeplassen
 • Behov kan oppstå for å måtte fjerne uønskede gjenstander som skjuler seg i massen (glassskår, sprøytespisser el).

Gress-armeringsmatter

Beskrivelse

Også kalt ringmatte/fallmatte. Finnes i flere materiale som gummi og plast. Mattene har hull som gresset skal vokse gjennom.

Fordeler

 • Enkel å legge på plass
 • Relativt bra støtdemping

Ulemper

 • Ved intens bruk vil ikke gresset trives
 • Fremstilt av fossile råvarer

(Foto: sommerbutikken.no)

Perlegrus

Beskrivelse

Også kalt fallsingel eller fallgrus. Grus skal være naturlig rundkornet. Kornene skal ha størrelse 0,25-0,8 mm. Krever en tykkelse på 30 cm for fallhøyde opp til 2 m og 40 cm for fallhøyde opp til 3 m (EN 1176).

Fordeler

 • Rimelig
 • Naturlig materiale
 • Uovertruffen støtdemping ved høye fall

Ulemper

 • Uegnet for rullestol. Kan også være svært krevende for barn med nedsatt funksjon
 • Flyktig masse (kan oppstå behov for kantavgrensing og etterfylling)
 • Behov kan oppstå for å måtte fjerne uønskede gjenstander som skjuler seg i massen (glassskår, sprøytespisser, katteavføring etc).
 • Kan gi slitasje til omkringliggende areal (eks asfalt, gummidekke, tredekke el).
 • Kan bidra til slitasje på utstyr

Gummibark

Beskrivelse

Også kalt bjørnebark. Syntetisk, sømløs gummi med organisk utseende.

Fordeler

 • God friksjon og god sklisikkerhet
 • Kan legges i alle slags former og fasonger
 • Legges i ett lag og krever mindre grunnarbeid (sammenlignet med helstøpt gummi)
 • Godt egnet for rullestolbrukere og for universell utforming av lekeplassen

Ulemper

 • Fremstilles av fossile råvarer
 • Den grove strukturen kan gå i oppløsning ved intens bruk
 • På grunn av den grove strukturen kan det samle seg skitt som igjen går utover dreneringen

DETTE SIER LOVVERKET OM FALLUNDERLAG PÅ LEKEPLASSER

 • Alle apparater skal ha en sone som er fri for hindringer som kan påføre brukeren uforutsatt skade i leken.
 • Iht Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, § 11 skal lekeplassutstyrets fallunderlag være støtdempende dersom fallhøyden er over 60 cm. I bestemmelsen fjerde ledd står det at fjell, betong eller asfalt ikke skal brukes som fallunderlag. Dette må forstås som et absolutt krav knyttet til fallhøyder over 60 cm, og ses i sammenheng med kravene i NS‐EN 1176. Slik forskriften forstås så kan underlag uten støtabsorberende egenskaper benyttes for utstyr hvor fallhøyden ikke overskrider 60 cm. Rampline som produsent samt eier av en lekeplass eller aktivitetsanlegg er pliktig å utføre nødvendige risikovurderinger slik at skadepotensialet reduseres til et minimum. Dette gjenspeiles i bestemmelsens første ledd.
 • Produsenten er ansvarlig for å oppgi kritisk fallhøyde for apparatet og krav til sikkerhets-/støtsoner.
 • Noen apparater krever et underlag som har dokumenterte støtdempende egenskaper. Dette gjelder alltid hvis fallhøyden er høyere enn 60 cm.
 • Der støtdempende underlag er påkrevd må man kunne dokumentere at materialet man velger er egnet.