Egenskaper og fordeler

Ramplines aktivitetsapparater er utviklet og produsert i Norge. De er designet for å elskes av mennesker i alle aldre og på alle funksjonsnivå. Derfor må de også tåle hard bruk. Dette er noen av egenskapene våre produkter utmerker seg med:

Kreativ lek

Kreativitet og utforsking er sentralt i all lek og læring. Derfor er Ramplines leke- og aktivitetsapparater designet for å kunne brukes på mange ulike måter, slik at bare brukerens egen fantasi setter grenser.

Balanse

Våre leke- og aktivitetsapparater vil særlig stimulere balanse, bevegelighet og motorikk – de basale ferdighetene som er så viktige for barn i utvikling.

Balansen er helt grunnleggende i all bevegelse et menneske gjør, og i alle idretter. I tillegg er den viktig for skadeforebyggeing og kroppsholdning. Balansen er også viktig for å kunne være aktiv og i bevegelse gjennom et langt liv.

Les også Derfor skal du trene balansen

Trening

Den beste treningen er den du gjør uten at du tenker over det, og Ramplines apparater får mennesker i bevegelse! Balanse-, styrke- og bevegelsestrening blir bokstavelig talt en lek, og tar hver minste muskel i bruk.

 

Sikkerhet

Alle våre apparater er konstruert for høy sikkerhet for brukerene. Apparatene har ingen skarpe kanter, og de fleste horisontale overflater er dekket med støtdempende gummi.

Alle Ramplines leke- og aktivitetsapparater er TÜV-sertifisert iht EN 1176:1-2017

Alle aldersgrupper

Lek og fysisk aktivitet er den aller beste rammen for å skape kontakt på tvers av alder. Derfor har vi utviklet våre apparater med et bredt aldersspenn i tankene. Fra 2 år og uten noen øvre grense.

Universell utforming

Vi er opptatt av at alle skal inkluderes i lek og aktivitet uavhengig av funksjonsevne. Derfor gjør vi alt vi kan for at alle skal kunne delta ut fra sitt nivå, og derfor er våre lekeapparater og lekeplasser universelt utformet.

Les også Lekeplass for alle

Miljø

Miljø og bærekraft er sentralt i det vi gjør. Noe annet ville vært helt utenkelig når vi leverer løsninger som først og fremst skal brukes av kommende generasjoner. Derfor legger vi vekt på å produsere så holdbare produkter som mulig, så miljømessig fornuftig som mulig.

Les også Rampline og FNs bærekraftsmål

10 bud for bærekraftig lekeplass

Fleksibel forankring

Våre apparater er tilpasset både faste underlag som kork eller gummi og løse underlag som sand, bark eller gress.
Fundamenteringen er gjort så lav som mulig for å også kunne brukes på takterrasser eller andre steder med begrenset dybde for fundamentering.

Les også Forankring av lekeapparater

Servicevennlig

Alle apparatene er utformet slik at man har tilkomst dersom det skulle oppstå behov for service eller utskifting av enkeltdeler.
Med Ramplines inngående kjennskap til produktene tilbyr vi rask support, og som både utvikler og produsent har vi kort leveringstid på alle deler.