Byrom, torg og parker

Gode møteplasser som tilrettelegger for lek og aktivitet bringer livskvalitet til byens befolkning. Trenden viser et behov som er større enn noen gang. Folk trenger lek, bevegelse, variasjon og uhøytidelige møtesteder.

I Rampline utvikler vi urbane og inkluderende aktivitetsparker som skaper liv og action i byrommet. Vår ambisjon er å bidra til levende byrom hvor folk kan oppdage noe nytt, inspireres til å leke, være sammen, eller ta en liten treningsøkt.

Nytenkende og relevant

I Rampline er vi opptatt av å legge til rette for aktivitet der folk naturlig ferdes. Vi har spesialisert oss på tilrettelegging av universell og kreativ aktivitet, med fleksible løsninger for plassering og forankring.

Universelt utformet - en aktivitetspark for alle

Rampline har løsningene som inkluderer på tvers av aldersgrupper og funksjonsnivå. Apparatene er designet for enkel og lav tilkomst og for aktivitet både på bakkenivå og i høyden. Apparatene har mange bruksmåter. Dette gir folk muligheter for å være kreativ i leken, og til å finne aktivitet som passer deres eget nivå. Aktivitetsapparatene og balanseparkene er designet for aktivitet som stimulerer til bedre balanse- og motoriske ferdigheter. I balanseparkene kan man utfordre og teste egne grenser og oppleve mestring og utvikling over tid. Attraktiv og tilrettelagt både for barn, ungdom og voksne.

Se også Rampline og samfunnsansvar

Bærekraftige lekeplasser

Ramplines mål er å alltid se helhetsbildet for funksjon, slitestyrke og bærekraft. Vi tar utgangspunkt i at lek er noe som gir livskvalitet i alle livets faser og at bevegelse er grunnleggende for folks helse og trivsel gjennom hele livet.

Se også 10 bud for en mer bærekraftig lekeplass

Byrom, torg og parker med god aktivitet

Mange kommuner har lagt til rette for god lek og aktivitet. En balansepark kan utformes på mange ulike måter med variasjon i form, størrelser og farger. Her er noen eksempler fra byrom, torg og parker i Norge med balanseparker fra Rampline.

Se referanseprosjekter:
Obos-prosjektet 5° Øst 
Bryne torg
Ålgård torg

En annerledes lekeplass

Ramplines konsept for lek og aktivitet er en ny type lekeplasskonsept og noe annerledes enn den konvensjonelle lekeplassen. Norske Rampline designer lekeapparater som er unike på verdensmarkedet med vekt på å tilrettelegge for aktivitet som stimulerer viktige funksjoner for alle mennesker; balanse, motorikk og styrke. Appataratene og måten de er satt sammen på i en balansepark, er designet slik at man kan finne spennende momenter å øve på på alle nivå. Her kan man bli svett i luggen av å øve seg frem til spennende og morsomme ferdigheter. I enklere og roligere lek får man også god balansestimulering og bruk av hele kroppen. Vi kopler lek og læring tett sammen i vårt konsept for aktivitet.

Fordelene med balansepark

 • Lek og trening i ett og samme konsept
 • Kan brukes av alle aldersgrupper - barn, ungdom, voksne og eldre
 • Universelt utformet - tilrettelagt for mange funksjonsnivå – fra brukerassistert lek til idrettsutøvere
 • Stimulerer til god utvikling av ferdigheter innen balanse og motorikk
 • Fungerer som et sosialt møtested, med muligheter for både aktivitet og hvile
 • Passer inn i miljøet med apparater som ikke dominerer omgivelsene
 • Høy kvalitet som tåler intens bruk, utskiftbare deler og gjennomtenkte materialvalg
 • Populært konsept som blir mye brukt av mange
 • Fleksible løsninger for montering som ikke krever dyp forankring/tiltak i bakken

Finnes også som mobile lekeplasser

Ramplines Street-konsept gjør det mulig å sette opp installasjoner for lek og aktivitet omtrent hvor som helst. Dette er installasjoner for aktivitet i offentlig rom som ikke krever tiltak i bakkenivå og som kan flyttes. En utmerket løsning for kommuner som ønsker å tilrettelegge for aktivitet i byrom umiddelbart og uten omregulering av området.

Se Street balanseparker
Se referanseprosjekt Street-konsept Oslo sentrum

Hva kjennetegner en god møteplass

 • Alle kan bruke området og føle seg inkludert
 • God belysning i området - det øker tilgjengeligheten og skaper trygghet
 • En utforming som tar hensyn til brukere med nedsatt funksjon
 • Aktive fasader - som eksempelvis kafeer som er nært aktivitetsområdet på gateplan
 • Designet for å kunne tas i bruk på flere måter, som lek og fysisk aktivitet, møte venner, en hvil på gressplenen, ta en kaffe og oppleve byen eller parken. Dette er ting vi alle gjør på tvers av alder og livssituasjon, og som kan bidra til at uterommet samler et mangfoldig nabolag
 • Innslag av naturelementer som grøntarealer med gressplen, trær, busker eller blomster skaper trivsel

Ramplines leke- og aktvitetsapparter er spillemiddelberettiget. Les mer om Spillemidler til nærmiljøanlegg.