Barneskoler

I Rampline designer vi aktivitetsapparater for å utfordre barnas kreativitet og å legge ti rette for lek og bevegelse som utvikler kropp og sinn. Apparatene er designet for å kunne brukes på mange måter. I balanseparkene er apparatene satt sammen slik at barna finner nye momenter å mestre ved å komme fra apparater til apparat. Dette er lek som gir høy stimulering av hjernens aktivitet og kroppens viktige funksjoner. Gjennom egendefinert lek - ukodet lek, kan barna finne utfordringer og oppleve mestring ut fra sitt eget nivå.

Rampline leverer inkluderende aktivitetsparker som skaper liv og action i skolegården. Vår ambisjon er å bidra til levende skolegårder hvor barna kan oppdage og mester gjennom lek ut fra sitt nivå og over tid lære forbausende ferdigheter.

Apparatene er særlig utviktlet for stimulering av balansen og utvikling av motoriske ferdigheter.

Fantastisk god trening for hjernen

Å utfordre seg til å balansere er en fantastisk god trening for hjernen. Det gjør blant annet at vi konstant må bruke våre nevrologiske nettverk for å koordinere hode og kropp. Det stimulererer vår evne til huske, tenke og konsentrere oss.

Derfor skal du trene balansen - Les om Superkraften

Å utvikle ferdigheter gjennom lek

Den beste læringen skjer gjennom lek. Når vi ikke må lære for å lære men når vi motiveres til å prøve om og om igjen fordi vi vet at den gode mestringsfølelsen er like rundt et nytt hjørne. Ramplines balanseparker er en arena for læring og utvikling som legger til rette for høy stimulering av den essensielle balansen. Gjennom variert bevegelse med klatring, hopp-landing, koordinering, balansering, turn, løft, sving ligger det til rette for utvikling av forbausende ferdigheter som gir barnet god kroppskontroll og et grunnlag for å mestre mange aktiviteter og idretter.

Balanseparkene er arana for lek og utvikling

Tidlig start for stimulering av grunnleggende ferdigheter

Med Ramplines lekeapparater kan barna fra 2-års alder leke seg frem til god balanse, styrke og motoriske ferdigheter. Fra enkle bevegelser til mer krevende og spennende momenter som mestres med øvelse over tid. Barn lærer fort og mestringsfølelsen gir god mental vekst for barnet.

Den viktige kommunikasjonen mellom kropp og sinn

Å utfordre seg til å balansere er en fantastisk god trening for hjernen. Det gjør blant annet at vi konstant må bruke våre nevrologiske nettverk for å koordinere hode og kropp. I tillegg viser studier at balansetrening øker barnets tilstedeværelse, bevissthet og læringsevne. Balansetrening er derfor et utmerket verktøy for barn i vekst.

Kreativ utelek lek som fremmer god helse

Rampline designer lekeapparater med mange bruksmuligheter og ikke en gitt bevegelse eller øvelse. Barnets kreativitet og utforskertrang er utgangspunktet for leken. Vi tar tak i barns behov for kreativ lek som fremmer god fysisk og mental helse.

Lekeapparater man vokser med - ikke fra

Rampline utvikler lekeapparater som barn skal kunne vokse med og ikke vokse fra. I en balansepark er det alltid nye momenter å mestre og nye hindere å forsere.

Universell utforming

I Rampline er inkludering en grunnleggende verdi. Lave høyder, gode materialer, og enkel tilkomst er noe av det som inviterer alle barna inn i leken. I Ramplines balanseparker kan alle leke ut fra sitt nivå og sine ferdigheter. Apparatene er godt tilrettelagt for at de voksne kan være gi en hjelpende hånd.

Høy kvalitet og god sikkerhet

Alle lekeapparatene fra Rampline er designet med høyt fokus på sikkerhet og brukervennlighet og er iht NS EN 1176. Alt fra Rampline er bunnsolid, laget i stål og gummi for å vare over lang tid.

Miljøvennlig og bærekraftig

Det ligger vårt hjerte nærmest å utvikle konsepter som tilrettelegger for bedre folkehelse for barn og unge. Dette innebærer å være innovatører for den kreative leken som bidrar til den livsnødvendige bevegelsen for god fysisk og mental utvikling.