Barnehager

I barnehagen tilbringes mye av tiden hvor barna skal utvikle viktige ferdigheter og oppleve glede og mestring gjennom lek. Ramplines lekeapparater er det ypperste på markedet for god stimulering av basale fysiske ferdigheter; balanse og motorikk. Norske Rampline har spesialisert seg på design og utvikling av lekeapparater og lekeplasser for kreativ utelek fra tidlig alder.

Med et enkelt og gjennomtenk design er apparatene tilrettelagt for å gi mange bruksmuligheter. Noe som stimulerer til den kreative leken og barnas utforskertrang. I tillegg gir flere av Rampline apparater respons på barnets bevegelse. Denne responsen gir god stimulering og utvikling til den livsviktige kommunikasjonen mellom kropp og sinn.

Les også Superkraften - Derfor skal du trene balansen

Unike lekeapparater

Ramplines leke- og aktivitetsapparater er unike på verdensmarkedet. Dette er norsk design tuftet på verdien om kvalitet for barns utvikling av grunnleggende fysiske ferdigheter. Derfor har alle våre apparater flere bruksmuligheter og balanseparkene designes for lek som utfordrer hver minste muskel.

Balanseparkene stimulerer barna til klatring, hopp, balansering, løping og turnøvelser – med andre ord mye variert og god bevegelse i leken. Dette er aktivitetsapparater som barna vokser med - og ikke fra. Konseptet er bygget på at barn opplever mestring og utvikling jo mer de leker. 

Balanseparkene er en arana for lek og utvikling

Tidlig start for stimulering av grunnleggende ferdigheter

Med Ramplines lekeapparater kan barna fra 2-års alder leke seg frem til god balanse, styrke og motoriske ferdigheter. Fra enkle bevegelser til mer krevende og spennende momenter som mestres med øvelse over tid. Barn lærer fort og mestringsfølelsen gir god mental vekst for barnet.

Den viktige kommunikasjonen mellom kropp og sinn

Å utfordre seg til å balansere er en fantastisk god trening for hjernen. Det gjør blant annet at vi konstant må bruke våre nevrologiske nettverk for å koordinere hode og kropp. I tillegg viser studier at balansetrening øker barnets tilstedeværelse, bevissthet og læringsevne. Balansetrening er derfor et utmerket verktøy for barn i vekst.

Kreativ utelek lek som fremmer god helse

Rampline designer lekeapparater med mange bruksmuligheter og ikke en gitt bevegelse eller øvelse. Barnets kreativitet og utforskertrang er utgangspunktet for leken. Vi tar tak i barns behov for kreativ lek som fremmer god fysisk og mental helse.

Lekeapparater man vokser med - ikke fra

Rampline utvikler lekeapparater som barn skal kunne vokse med og ikke vokse fra. I en balansepark er det alltid nye momenter å mestre og nye hindere å forsere.

Universell utforming

I Rampline er inkludering en grunnleggende verdi. Lave høyder, gode materialer, og enkel tilkomst er noe av det som inviterer alle barna inn i leken. I Ramplines balanseparker kan alle leke ut fra sitt nivå og sine ferdigheter. Apparatene er godt tilrettelagt for at de voksne kan være gi en hjelpende hånd.

Høy kvalitet og god sikkerhet

Alle lekeapparatene fra Rampline er designet med høyt fokus på sikkerhet og brukervennlighet og er iht NS EN 1176. Alt fra Rampline er bunnsolid, laget i stål og gummi for å vare over lang tid.

Miljøvennlig og bærekraftig

Det ligger vårt hjerte nærmest å utvikle konsepter som tilrettelegger for bedre folkehelse for barn og unge. Dette innebærer å være innovatører for den kreative leken som bidrar til den livsnødvendige bevegelsen for god fysisk og mental utvikling.

Eksempel på balansepark for barnehager

Balanseparkene passer for alle aldersgrupper men når de skal plasseres i en barnehage gjør vi noen valg og tilpasninger på oppsettet slik at det passer perfekt først og fremst for små armer og bein.