Ti bud for en mer bærekraftig lekeplass

Skrevet av
Maria Grindheim Skavland
Partner, daglig leder i team Rampline

FNs bærekraftsmål beskriver målsettingene for å bekjempe fattigdom, ulikhet og klimaendringer. Å bidra i dugnaden for en mer bærekraftig utvikling innebærer å se etter muligheter for gode løsninger.

Les også Rampline og FN´s bærekraftsmål

Her er Ramplines 10 bud for til hvordan man kan bygge mer bærekraftige lekeplasser og aktivitetsparker:

1 Universell utforming av lekeplassen

PLANLEGG LEKEPLASSEN MED TANKE PÅ Å INKLUDERE SÅ MANGE SOM MULIG

 • Ha god tilkomst og passasjer på lekeplassen og unngå unødvendige forhøyninger eller elementer som gjør fremkommeligheten vanskelig for noen
 • Velg lekeapparater som er enkle å komme inntil og hvor det er lett for en assistent å være med i aktiviteten – det er viktig for mange barn med funksjonsnedsettelse
 • Unngå at alle apparatene er krevende for et barn med nedsatt funksjon. Sørg for at lekeplassen har noe for alle, så langt det lar seg gjøre
 • Velg underlag som ikke begrenser fremkommeligheten på området for rullestolbrukere

2 Velg lekeapparater som barna vokser med og ikke fra

LA LEKEN INSPIRERE SÅ LENGE SOM MULIG

 • Velg lekeapparater som har flere bruksmåter og muligheter for kreativ og fri lek
 • Velg apparater som byr på utfordrende momenter som mestres over tid

3 Finn en god beliggenhet

DET BESTE ER OM LEKEPLASSEN ER PLASSERT DER HVOR DET ER NATURLIG FOR FOLK Å FERDES, OG ER ET STED MAN ØNSKER Å VÆRE

 • Er det enkelt å stikke innom lekeplassen på vei til noe annet? Den impulsive leken er ofte minst like viktig som den planlagte
 • Se etter muligheter for å etableres lekeplassen tett på gangveier, boliger, handelstilbud og toalettfasiliteter

4 Velg varige materialer

VELG APPARATER MED SOLID KONSTRUKSJON SOM TÅLER HØY BRUK, ALLE ÅRSTIDER, ÅR ETTER ÅR

 • Velg trevirke fra sertifiserte skogbruk (FSC eller PEFC) som sikrer at ressursene er forvaltet bærekraftig, og stål fra produsenter som produserer med lavt klimaavtrykk
 • Velg stål med riktig overflatebehandling for lang varighet
 • Velg apparater som har mulighet til utskifting av enkeltdeler ved slitasje eller hærverk

5 Skap den gode møteplassen

SKAP TRYGGE OMGIVELSER - EN GOD MØTEPLASS ER FØRST OG FREMST ET STED SOM OPPLEVES TRYGT OG NATURLIG Å VÆRE

 • Ha god belysning. Et opplyst område øker tilgjengeligheten og skaper trygghet
 • En god møteplass er designet for å kunne tas i bruk på flere måter. Eksempelvis lek og fysisk aktivitet, sitte ned sammen på benker, en hvil på gressplenen, ta en kaffe og oppleve byen eller parken. Dette er ting vi alle gjør på tvers av alder og livssituasjon, og som kan bidra til at uterommet samler et mangfoldig nabolag
 • Positive kvaliteter for en møteplass kan være at området er skjermet fra trafikk og støy
 • Innslag av park og grønt kan stedet gi trivsel for flere

6 Lag plass til mange uten bruk av unødige ressurser

DET KREVES IKKE ALLTID ET STORT AREAL FOR Å SKAPE AKTIVITET OG LEK FOR MANGE

 • Apparater som kan brukes av alle, som kan settes i grupper eller hinderløyper er ofte en god løsning
 • Et mindre areal skaper også mer kontakt og kan gjøre området mer koselig og intimt
 • Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. En lekeplass laget med produkter som appellerer til alle, uansett alder, kjønn og funksjonsnivå vil derfor gi mye bruk i forhold til ressursene som er lagt ned i anlegget. Dette er bra for både økonomien og miljøet

7 Bruk forskjellige typer underlag

 • Varierte underlag skaper liv, vekker nysgjerrigheten, og bidrar til at vi trives over tid
 • Ulike underlag gir ulike muligheter for lek. Alle vet hvor deilig det er å lære å sykle på asfalt, å ligge på gress som kiler under beina, eller å våge seg på nye krumspring på et fallunderlag som er trygt å falle på

8 Ta hensyn til miljøet i materialvalget

 • Et område bransjen stadig utfordres til å bli bedre på. Den gode nyheten er at det finnes mange gode alternativer til apparater og underlag i dag som sikrer at barn ikke kommer i kontakt med skadelige materialer og som ikke har avrenning av miljøskadelige stoffer
 • Det er viktig med bevisste valg og å etterspørre dokumentasjon, samt å stille krav til godt håndverk

9 Uorganisert aktivitet

DEN BESTE AKTIVITETEN ER BARNAS EGEN

 • Velg et aktivitetsanlegg som tilrettelegger for egenorganisert trening for barn og unge. Disse selvstyrte øktene på barnas egne premisser viser seg å være viktige bidrag til utvikling og læring gjennom hele oppveksten
 • Se etter muligheter for anlegg som gir god fysisk fostring samtidig som den viktige leken og den uformelle aktiviteten blir ivaretatt

10 Legg til rette for helsefrembringende aktivitet

EN LEKEPLASS SOM TILRETTELEGGER FOR VARIERT OG GOD FYSISK AKTIVITET ER ET GODT BIDRAG TIL FOLKEHELSEN

 • Prioriter apparater som gir utfordringer og mestringsopplevelse over tid
 • Forskning viser at lek, også etter småbarnsalderen, har en høy verdi
 • Lek fremmer livskvalitet, kreativitet og læring i alle aldre og kulturer