Miljø og bærekraft for aktivitetsanlegg og lekeplasser

I vår produksjon av lekeapparater og aktivitetsapparater er bærekraft først og fremst basert på skape høy aktivitet som bidrar til bedre folkehelse. For å oppnå dette ligger noen grunnleggende verdier i bunn for alt vi skaper: inkludering, høy stimulering av grunnleggende ferdigheter for bevegelse og kreativitet, sikkerhet og høy kvalitet. Slik skal Rampline på en bærekraftig måte være en innovativ og relevant bidragsyter til verdens folkehelse.

miljø og bærekraft lekeplasser

Ramplines mål

Hver dag jobber vi for å være en nyskapende tilrettelegger for kreativ og utviklende aktivitet som bidrar til bedre helse for alle. Vi ser på helhetsbilde for funksjon og bærekraft, og tar utgangspunkt i at lek er noe som gir livskvalitet i alle livets faser og at bevegelse er grunnleggende for folks helse og trivsel gjennom hele livet.

Ut fra FNs 17 bærekraftsmål forplikter vi oss som bedrift å sørge for at varer vi kjøper er laget i tråd med internasjonalt anerkjente standarder for arbeidsforhold og miljøhensyn.

Bærekraftig produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.

En lekeplass eller aktivitetsanlegg laget med produkter fra Rampline, appellerer til alle, uansett alder, kjønn og funksjonsnivå og vil derfor gi mye bruk i forhold til ressursene som er lagt ned i anlegget, både hva gjelder økonomiske og miljømessige forhold.

Rampline sine produkter er av bærekraftig produsert naturgummi, resirkulert rågummi og stål/aluminium produsert på ren norsk energi.

Høy kvalitet sikrer lang levetid av produktene

Rampline legger vekt på høy kvalitet for å sikre lang levetid av produktene. Produktene er designet for lang varighet og med muligheter for alltid å kunne skifte ut enkeltdeler dersom noe skulle utsettes for hærværk eller skade.

Universell utforming

Rampline lager universelt utformet leke- og aktivitetsapparater. Tilgjengelig for alle, uansett alder, kjønn og funksjonsnivå. En viktig miljøfaktor i vårt perspektiv er å inkludere alle på samme arena, viske ut ulikheter mellom mennesker som alder og evne til bevegelse ved å legge tilrette for det som er felles for alle; behovet for å være i aktivitet som stimulerer våre viktigste funksjoner for bevegelse, være kreativ i lek og trening som gir utvikling og mestringsfølelse.

Livsløpsprodukt

Alle Rampline-apparater gir muligheter for læring og mestring gjennom hele livet. Vi designer apparater som du ikke vokse fra, men som gir deg muligheter for nye momenter å mestre gjennom trening og lek hele livet!


RAMPLINES KRAV FOR BÆREKRAFT OG MILJØHENSYN


kreativ lek, variasjon for barn, lekeplassutstyr