lekeplass_balansepark_skole_barn_forsand_2

Gode lekeplasser gir rom for fri og kreativ lek som stimulerer utvikling av motoriske ferdigheter.

Gode lekeplasser gir rom for fri og kreative lek som stimulerer utvikling av motoriske ferdigheter. Barn i ulike aldre løper på gummiveier og på natursteiner.

Gode lekeplasser gir rom for fri og kreative lek som stimulerer utvikling av motoriske ferdigheter. Barn i ulike aldre løper på gummiveier og på natursteiner.