NABOLAG OG VELFORENINGER – lekeplasser og lekeapparater

Ny lekeplass i nabolaget ditt? Har borettslaget eller velforeningen ønsker om å tilrettelegge for en god møteplass? Ramplines lekeapparater er laget for kreativ utelek, aktivitet og trening for alle aldersgrupper. Rampline designer komplette lekeplasser og møteplasser hvor alle i nabolaget kan være aktive! Kontakt oss så kan vi se muligheter for deres prosjekt sammen.

Se også Spillemidler for nærmiljøanlegg

Kreativ utelek og trening i nabolaget

 


– Lekeplassen med lekeapparatene fra Rampline brukes av alle – små barn, godt voksne og kule ungdommer!

Nathaniel J. Behrends, landskapsarkitekt MNLA i Rambøll

Lekeapparater og balansepark til din lekeplass


LEK FOR ALLE ALDRE
DEN GODE MØTEPLASSEN
KREATIV UTE LEK SOM GIR GODE FERDIGHETER OG GOD HELSE
UNIVERSELL UTFORMING
UNIKE PRODUKTER I VERDENSKLASSE
SIKKERHET OG KVALITET

Hva kan vi hjelpe deg med?

Rampline utarbeider komplette lekeplasser med balanseparker og stedstilpassede konsepter for lek, aktivitet og trening.

Kontakt Rampline

Hjelp til finansieringen?

Ramplines lekeapparater er spillemiddelberettiget.

Les mer