Forankring av lekeapparater og lekeplassutstyr på tak over membran

For urbane uterom benyttes flate tak i større grad enn før som område for lekeplasser og aktivitet. Det innebærer nye premisser for innfesting og forankring av lekeapparater og lekeplassutstyr.

Rampline har løsninger som imøtekommer begrensningen som oppstår når man skal forankre lekeplassutstyr på tak/membran. Alle våre lekeapparater og aktivitetsapparater kan forankres med det vi kaller lav innfesting – løsninger for forankring av lekeplassutstyr på tak/over membran. Med Ramplines unike design lages solide og attraktive lekeplasser og aktivitetsanlegg selv med begrenset mulighet for tiltak i bakkenivå som f. eks på tak/ over membran. Løsningen innebærer 10 cm betongdekke i kombinasjon med Ramplines forankringssystemer utviklet for de enkelte lekeapparatene. Se illustrasjon under.

Illustrasjonen under viser eksempel på forankring av Jumpstone i betongdekke over tak/membran.
Dette er et apparat som ikke krever støtdempende egenskaper i sonen, derfor montert slik som her vist i betong.

Eksempelvis vil slakklinesystemet Rampline®Park kunne monteres på tak men den krever 15 cm betongdekke og sone med støtdempende egenskap (for eksempel helstøpt gummidekke)

Les mer om våre løsninger og muligheter for forankring av lekeplassutstyr

Kontakt oss om du har spørsmål eller ønsker vår assistanse i planleggingen av prosjekter.

Lekeapparat montert på tak/ over membran monteres i 10 cm betongdekke.

Eksempel på lekeapparatet Jumpstone montert på tak/ over membran (10 cm betongdekke).

Hva kan vi hjelpe deg med?

Rampline utarbeider komplette lekeplasser med balanseparker og stedstilpassede konsepter for lek, aktivitet og trening.

Kontakt Rampline