Dette er Rampline

Rampline er norsk utvikler og leverandør av leke- og aktivitetsapparater til offentlig uterom. Vi har spesialisert oss på tilrettelegging av god og kreativ balanselek.

Vår visjon er å være en pådriver for bedre folkehelse for barn og ungdom. Med følgende tre verdier til grunn vil vi utfordre det etablerte innen lek og aktivitet i offentlig miljø, og gripe tak i det vi mener utgjør en forskjell:

Never stop playing / Alle, uavhengig av evne til bevegelse og funksjon, har behov for og stort utbytte av å leke. Lek bringer livskvalitet, og et viktig bidrag til læring og sosialisering gjennom hele livet. Vi jobber for at design og funksjon skal invitere alle inn i lek og aktivitet. Med våre produkter kan du leke, mestre, være kreativ og utvikle gode ferdigheter fra du går i barnehagen og til du er voksen.

The power of balance / Balansen er helt grunnleggende i all bevegelse et menneske gjør. Forskning viser at balanseferdighetene hjelper barn å få bedre språk, bedre grunnlag til å lese og skrive, forbedret konsentrasjonsevne, og en bedre motorikk. I innøvelse av nye ferdigheter i alle idretter er balansen alltid sentral. Ramplines lekeapparater er designet for optimal stimulering av balanse.

Born to be creative / Lek og kreativitet henger nøye sammen. Gode leke- og aktivitetsapparater mener vi skal invitere brukerens kreative evner og utforskertrang. Derfor er våre leke- og aktivitetsapparater designet for mange muligheter for bevegelse, lek og trening.

 

Mennesket er fullt ut menneske bare når det leker / Schiller 1759-1805


DESIGNBESKYTTEDE PRODUKTSERIER

Rampline®  WIPO Hague DM/080411, 2013

Rampball® WIPO Hague DM/079882, 2013