Underlagsguiden

Hvordan bidrar lekeplassunderlaget til at lekeplassen er trygg og attraktiv å leke på over lang tid? Kvalitetene i de ulike materialene for fallunderlag, universell utforming, pris og hvilke krav som stilles til støtdemping er noe av det som er viktig å ta stilling til før man bestemmer underlaget på lekeplassen.

Les mer...

Balanselek – den livsnødvendige kommunikasjonen mellom kropp og sinn

Fysisk aktivitet og varierte bevegelser er viktig for alle barn. God fysisk bevegelse legger til rette for optimal vekst for kropp og sinn. Etter hvert som barn lærer å bevege på seg blir kroppen sterkere og hjernen mer utviklet. Koordinerte bevegelser fungerer ikke bare som viktige milepæler i utviklingen, men de går også hånd i hånd med sosial- og akademisk mestring i skolen.

Les mer...

Bedre balanse – bedre golf

Se for deg finishen til Rory McIlroy eller Ernie Else. Perfekt i balanse. Et vitnemål om en kropp med full kontroll.

Les mer...

Fremtidens lekeplass

Hyppigere fysisk aktivitet blir enda viktigere for store og små barn i årene som kommer. I en verden hvor asfalt og parkett dekker mer og mer, er det et samfunnsansvar å legge til rette for lekeplasser som gir barna etterlengtet adspredelse og hvor de kan oppleve glede og mestring gjennom lek.

Rampline vil bidra til flere barn og unge kan kan leke på enda flere og bedre lekeplasser i fremtiden. Våre lekeplasser er tuftet på noen grunnleggende elementer.

Les mer...