SKOLER OG IDRETTSANLEGG – balansepark og lekeapparater

Filmen er fra Rampline balanseparker på Fogn, Stavanger, Bryne, Ålgård og Kvadrat. Alle apparater som er i bruk leveres fra Rampline.

Balansepark og lekeapparater til skoler og idrettsanlegg

På Undheim skole trengte de en skikkelig oppgradering av uteområdet. Store asfaltflater ble byttet ut med blant annet balansepark og lekeapparater fra Rampline.  – Det beste av alt, er at aktivitetsnivået i friminuttene er blitt mye høyere, sier rektor Jorunn Hauff. – På lekeappratene i balanseparken får elevene virkelig utviklet sine ferdigheter på balanse, legger hun til.

Bærland Skole bygget nytt idrettsanlegg tilknyttet skolen. Her er lek og trening én side av samme sak. – Vår erfaring er at lekeapparatene fra Rampline byr på utfordringer for alle aldersgrupper og brukes jevnlig, sier rektor ved Bærland skole, Tom Kenneth Gilje.

Ønsket seg en «superlekeplass»

Fogn skole er liten, men de som jobber der tenker stort. – En ny lekeplass som kunne være et en god møteplass både i og etter skoletid, var noe av det vi ønsket oss, forteller rektor Håvard Østhus. I tillegg ønsket vi en god aktivitetsarena også for de eldste barna her, legger han til. Våren 2016 sto en flott ny lekeplass med lekeapparater og balansepark ferdig. – Det som har overrasket meg mest er hvordan balanseparken trigger barnas kreativitet. Som rektor er jo dette noe av det beste jeg ser; barn som har det moro sammen i lek og inspirerer hverandre til å mestre nye ferdigheter. Vi merker at denne nye lekeplassen har hatt en positiv effekt for miljøet på skolen, sier en fornøyd Østhus.


havardosthus– Vi er blitt positivt overrasket over hvordan balanseparken trigger barnas kreativitet.

Håvard Østhus / Rektor Fogn oppvekstsenter

 

Balansepark og lekeapparater til skolegårder og idrettsanlegg


LEK FOR ALLE ALDERSTRINN
EN SOSIAL ARENA
DEN VIKTIGE BALANSEN
GYMTIME OG TRENINGSØKT
UNIVERSELL UTFORMING
UNIKE PRODUKTER I VERDENSKLASSE
SIKKERHET OG KVALITET

Hva kan vi hjelpe deg med?

Rampline utarbeider komplette lekeplasser med balanseparker og stedstilpassede konsepter for lek, aktivitet og trening.

Kontakt Rampline

Hva er en balansepark?

Lær mer om Ramplines balanseparker.

Les mer

Spillemidler

Ramplines lekeapparater er spillemiddelberettiget.

Les mer