BARNEHAGER – lekeapparater for kreativ utelek

I barnehagen tilbringes mye av tiden hvor barna skal utvikle viktige ferdigheter og oppleve glede og mestring gjennom lek. Ramplines lekeapparater legger til rette for den aller beste stimulering og utviklingen av basale fysiske ferdigheter – nemlig balanse og motorikk. Norske Rampline har spesialisert seg på design og utvikling av lekeapparater og lekeplasser for kreativ utelek fra tidlig alder.

Lekeapparater for kreativ utelek i barnehager


Våre lekeapparater og balanseparker er godt egnet som hinderløyper, de er universelt utformet og gir god plass til mange å være sammen i lek. I våre løsninger legger vi vekt på følgende:
TIDLIG START FOR STIMULERING AV BASALE FERDIGHETER
KREATIV UTELEK SOM FREMMER GOD HELSE
DEN VIKTIGE BALANSEN
DEN GODE KLATRELEKEN
LEKEAPPARETER BARNET VOKSER MED OG IKKE FRA!
UNIVERSELL UTFORMING

Les gjerne mer på vår side om universell utforming.

UNIKE PRODUKTER I VERDENSKLASSE
SIKKERHET OG KVALITET

Hva kan vi hjelpe deg med?

Rampline utarbeider komplette lekeplasser med balanseparker og stedstilpassede konsepter for lek, aktivitet og trening.

Kontakt Rampline