BARNEHAGER – balansepark og lekeapparater

I Barnehagen tilbringes mye av tiden hvor barna skal utvikle ferdigheter, oppleve gled og mestring. Med Ramplines lekeapparater og balanseparker ligger det til rette for den alle beste læring og utvikling av basale fysiske ferdigheter, nemlig balanse og kroppsbeherskelse.

Balansepark og lekeapparater til din barnehage?

Balansepark og lekeapparater for barnehager


TIDLIG START FOR STIMULERING AV BASALE FERDIGHETER
EN SOSIAL ARENA
DEN VIKTIGE BALANSEN
ET VERKTØY TIL TRENING
UNIVERSELL UTFORMING
UNIKE PRODUKTER I VERDENSKLASSE
SIKKERHET OG KVALITET

Hva kan vi hjelpe deg med?

Rampline utarbeider komplette lekeplasser med balanseparker og stedstilpassede konsepter for lek, aktivitet og trening.

Kontakt Rampline